fbpx

Režisér/ka

Kariéra REŽISÉRA/REŽISÉRKY je pro tebe pokud: 

 • jsi kreativní a rád/a tvoříš
 • chceš realizovat své nápady 
 • rád/a vedeš ostatní 

Jako režisér/ka jsi zodpovědný za celkovou realizaci scénáře po umělecké i tvůrčí stránce. Posuzuješ scénáře z hlediska možnosti filmového ztvárnění, navrhuješ složení tvůrčího (inscenačního) týmu a vybíráš herce pro jednotlivé role. Scénář konzultuješ s umělci a vedeš je během zkoušek. Sestavuješ plán natáčení/zkoušek. Spolupracuješ s jinými členy týmu ohledně řešení technických efektů a jejich technických aspektů, ekonomické stránky, kostýmů apod. 

Pozice režiséra/režisérky je nejčastěji spojována s filmem, kde koordinuješ a organizuješ všechny fáze a složky tvorby filmových děl. Kromě toho však můžeš pracovat také v divadle, kde máš na starosti režírování všech složek dramatického představení. Práce je možná také v televizi či rozhlase, kde zajišťuješ, organizuješ a koordinuješ průběh vysílání televizních a rozhlasových stanic v průběhu dne podle vysílacích programů a plánů. Zajišťuješ dodržování vysílacích časů, návaznost pořadů, programů a reklam. Můžeš také řídit moderátory přímého vysílání a režírovat dabování cizojazyčných filmových a televizních děl. 

 

Doporučené vzdělání: 

 • vysokoškolské magisterské, obor: filmové, televizní a fotografické umění a nová média; dramatická umění; teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií

Průměrný plat:

29 000 – 55 000,- Kč 

Dovednosti a znalosti:

 • kreativita a tvůrčí přístup,
 • komunikační dovednosti,
 • řešení konfliktů a efektivní komunikace,
 • týmová práce,

 • kritický pohled,
 • organizační schopnosti,
 • schopnost zpracovat a realizovat nápady.

Share This

Share this post with your friends!