fbpx

Pomáháme studentům najít směr a zorientovat se na trhu práce

Proč využívat platformu Kariérko

Z

Žádné poplatky ani závazky

Z

Využitelná ve výuce i pro samostatnou práci studentů

Z

Komplexní obsah

Z

Obsah od profesionálů z různých oborů, ale i od studentů

Z

Tvořeno na míru studentům 

Z

Možnosti zapojení pro studenty

Z

Atraktivní formy obsahu

Z

Propojení na databázi poradců i odborníků

Z

Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi a projekty

Jak můžete Kariérko využívat ve výuce?

Možností využít platformy pro vaši školu a studenty je několik, závisí pouze na vás, vašich kapacitách a zájmu. 

Můžete:

 1. Doporučovat svým studentům a rozdat jim letáky nebo sdílet s nimi informace online.

2. Využít pracovní listy pro studenty (podmínkou využití pracovních listů je dodání zpětné vazby od studentů a od učitele).

3. Využít profese, videa, články, pracovní listy při individuálních konzultacích.

4. Zúčastnit se webináře, který vás naučí pracovat s platformou Kariérko.cz pro dosažení maximálních výsledků a jak ji zapojit do výuky – VÍCE INFORMACÍ.

5. Pro studenty domluvit Individuální webinář zaměřený na téma dle dohody.

Jak Kariérko funguje

Primárním kanálem je webová stránka www.karierko.cz. 

Využití ve výuce

Samostatné využití studenta 

Obsah platformy Kariérko.cz

PROFESE 

Popisy jednotlivých profesí, informace o náplni práce, průměrném platu, doporučeném vzdělání a dovednostech, které jsou pro profesi potřeba. K jednotlivým profesím jsou postupně přiřazovány rozhovory. 

ROZHOVORY (videorozhovory i podcasty) 

Příběhy reálných lidí z různých profesí, zázemí i lokalit. Rozhovor mapuje cestu jednotlivce od výběru školy až po aktuální pracovní pozici a její náplň. Cílem těchto rozhovorů je ukázat studentům odlišné životní cesty, kterými se mohou inspirovat, a poukázat na bariéry, které je třeba překonávat. 

ČLÁNKY OD ODBORNÍKŮ A STUDENTŮ 

Články od odborníků mají studentům poskytnout zajímavé informace, tipy a triky v oblastech hledání práce, přípravy životopisu, pracovního pohovoru, finanční gramotnosti apod. 

Články od studentů mají primárně inspirovat a motivovat k zapojení se do mimoškolních aktivit skrze sdílení vlastní zkušenosti a ukázat jejich pozitiva i negativa, např. ze zahraničních pobytů, stáží, dobrovolnictví apod.  

 PRACOVNÍ LISTY 

V tuto chvíli jsou dostupné listy pro studenty základních škol, které jim pomohou se sebepoznáním, ujasněním si, jakým směrem se chtějí vydat, jaké jsou jejich silné stránky a hodnoty. 

WEBINÁŘE

Pravidelně probíhají webináře na téma: Hledám první práci: Na co musím myslet a jak zaujmout  a Životopis, který zaujme

 

Využité metody

Řízení vlastní kariéry (CMS) je základní linkou celého projektu. Platforma studentům přináší nástroje, informace a příležitosti, ale je pouze na nich, jak tyto zdroje využijí. Cílem je především motivovat a rozhýbat studenty, ukázat jim příležitosti a podpořit je v jejich volbě, kterou však musí udělat sami na základě vlastních priorit a hodnot. Jedním z nástrojů, který mohou využít jsou pracovní listy dostupné ke stažení zdarma. Pro řízení vlastní kariéry organizace připravila kromě pracovních listů online i offline workshopy na témata jako: životopis, příprava na pracovní pohovor, objev svůj potenciál apod. 

Obsah je nejen tvořen na míru studentům, ale samotní studenti se na tvorbě a směřování organizace podílejí, a to buď jako ambasadoři nebo jako součást týmu (např. natáčecí štáb je složen čistě ze studentů). Ambasadory organizace jsou studenti, kteří se již v oblasti kariérního a osobnostního rozvoje angažují. Na základě hloubkových rozhovorů bylo zjištěno, že toto je jedna z mála možností, jak lze aktivizovat i neaktivní studenty – přes jejich spolužáky a vrstevníky. 

Ke komunikaci organizace využívá především sociálních sítích, kde na stránce na Facebooku a v uzavřené skupině denně sdílí tipy na různé rozvojové projekty a stáže, zahraniční výjezdy, workshopy, doporučení na smart aplikace, vzdělávací weby, zajímavé profily na sociálních sítích, zkrátka cokoliv, co studenty rozvíjí, učí nové dovednosti a zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce.

O organizaci

Kariérko.cz je online kariérní plaforma, jejímž cílem je zprostředkovat mladým lidem aktuální informace z trhu práce, který se s nástupem exponenciálních technologií a disruptivních inovací velmi rychle mění. Zároveň se snažíme mladým lidem poskytnout motivaci a inspiraci, a to od lidí, kteří jsou pro ně zajímaví a podpořit je v zájmu o osobní kariéru a formální i neformální vzdělávání. 

Od roku 2019 Kariérko.cz nabízí studentům (základních a středních škol, univerzit) komplexní informace o možnostech na trhu práce a v oblasti osobního rozvoje, a to formou videorozhovorů, podcastů, popisů profesí, článků, pracovních listů i webinářů.

Platforma se od dalších projektů zaměřených na kariérové poradenství odlišuje především formou obsahu a komplexností informací, které zde uživatelé naleznou. Zároveň na platformě studenti najdou i doporučení na další organizace a projekty.

Reference

     

„Byl jsem nadšený, když jsem se dozvěděl o vzniku platformy Kariérka, protože přesně něco takového mi chybělo. Jsem právě na křižovatce v rozhodování, kam po střední škole pokračovat a web nabízející životní kariérní příběhy profesionálů z mnoha oborů jistě v tento důležitý moment pomůže nejen mně, ale i řadě mých vrstevníků. My, studenti, totiž nemíváme příležitost být v kontaktu s lidmi z našich budoucích profesních oblastí a právě to by nám mohlo pomoct určit si včas, jestli jsme pro ně vhodní kandidáti. Atraktivní forma sledování videa či jen jeho pasivního poslouchání je ideální pro rámec dnešní zrychlené doby. Studenti, kteří budou pravidelně chodit na Kariérko se nejen dozví rady od odborníků z oboru pro cestu za úspěšnou kariérou, ale také obdrží spoustu podnětů pro seberozvoj od svých vrstevníků už na střední.

Když mi bylo nabídnuto, abych přispěl na Kariérko s mou zkušeností se zařizováním stáže, neváhal jsem ani minutu. Stáží jsem získal neocenitelný vhled do mé vysněné práce a dostat se k ní nebylo nic jednoduššího, než napsat pár e-mailů a projevit opravdový zájem. Z toho důvodu jsem chtěl, ať pocit naplnění z vykonávání lákavé činnosti a také zadostiučinění z dosažení prvního kariérního úspěchu zažijí i další podobně nastavení teenageři. Sharing is caring. Věřím, že se po republice pohybuje nespočet dalších studentů, kteří již zažili nějaký mimořádný úspěch, který je posunul v jejich cestě za sny. Dobrou zprávou je, že teď mají možnost se o své zkušenosti podělit – a to prostřednictvím Kariérka.”

květen 2020

Matyáš Hansel, 19 let, aktuálně již student vysoké školy

Autor článků:

https://karierko.cz/clanek/pracovni-zkusenosti-studentu/matyas-profesni-staz-na-stredni/

https://karierko.cz/clanek/mezinarodni-letni-skola-na-islandu/

Reference

 

,,Líbí se mi přehledná vizuální stránka a posloupnost jednotlivých aktivit. Jednotlivé aktivity z oblastí „já a mé okolí“ a „mé zájmy a témata“ byly zajímavé a podnětné i pro mě. Věřím tak, že pro tápající studenty budou velmi užitečné. Rozhodně je to výborný pracovní materiál a jsem moc zvědavá na další oblasti, na které se pracovní listy zaměří!” 

Anita Buchtová

koordinátor mentoringových vztahů

Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Reference pracovních listů

„Pracovní listy byly zajímavé a zábavné, líbila se mi aktivita s ‚budoucím zaměstnáním‘, protože jsem si mohla srovnat své priority.”

„Ujasnila jsem si, v jakých oblastech se mohu více rozvíjet a či se na ně alespoň soustředit. A naopak také jakým aktivitám se (až to bude možné) budu spíše vyhýbat. To, že o nich vím, je něco jiného, než když si je přímo vypíšu na papír. “

„Byly přínosné, jelikož jsem si ujasnil své silné a slabé stránky.”

„Přibližnou představu o svém zaměstnání jsem měla i předtím, ale toto mě donutilo podívat se na to zase z jiného úhlu, soustředila jsem se na to, jaké dovednosti a vlastnosti musím získat a zlepšit, ale v listech jsem se zase musela zamyslet, jaké předpoklady už mám a co mi jde snadněji.”

Kontakt

Ing. Kateřina Solmaz

723 625 454

katerina@karierko.cz