Personalista/ka

Kariéra PERSONALISTY/KY by mohla být pro tebe, pokud:

 • jsi komunikativní typ,

 • umíš správně posuzovat lidi,
 • nasloucháš lidem a řešíš s nimi jejich problémy.

Mezi hlavní náplň práce personalisty/ky patří nábor nových zaměstnanců. Personalista/ka prvním člověkem, který vidí uchazečův životopis a posuzuje ho. Personalista/ka komunikuje s uchazeči, vede přijímací pohovor a pomocí různých metod, dotazů a analýz se snaží vybrat na danou pozici toho nejvhodnějšího zaměstnance.

Personalista/ka komunikuje v rámci výběrového řízení s dalšími pracovníky dané firmy. O uchazeči jedná s vedoucím oddělení nebo s vedením společnosti. Kromě toho spolupracuje s marketingovým oddělením, se kterým připravuje kampaň pro nábor nového zaměstnance nebo kampaň týkající se interního marketingu a rozvoje.

Dále plánuje lidské zdroje. Především ve větších organizacích monitoruje aktuální situaci ve firmě. Zjišťuje a doporučuje, kde je potřeba nových pracovníků, monitoruje pracovní trh a vyhodnocuje nabídku i poptávku po zaměstnancích v rámci finančních nákladů.

Personalista však nepracuje jen s novými uchazeči o práci, do jeho kompetencí spadá také široká škála povinností v rámci interního chodu firmy. Snaží se například motivovat a profesně rozvíjet stávající zaměstnance. Doporučuje a zajišťuje jim různá školení a vzdělávací aktivity tak, aby se zaměstnanci mohli správně rozvíjet. Se zaměstnanci komunikuje a zjišťuje jejich potřeby a problémy, které se společně s ním snaží vyřešit ku spokojenosti obou stran.

Personalista/ka se nevyhne také administrativním úkolům. Připravuje smlouvy a další dokumenty týkající se pracovně-právních vztahů. Spravuje evidenci jak nových uchazečů, tak stávajících zaměstnanců. Stará se o odměňování a hodnocení zaměstnanců, vymýšlí nové benefity a spolupracuje se mzdovým oddělením. Kromě toho by se také měl orientovat v zákoníku práce. Personalista/ka je člověk, který spolupracuje se všemi lidmi napříč firmou a je partnerem a komunikačním můstkem pro zaměstnance i vedení společnosti.

Tuto profesi můžete najít pod těmito názvy: personalista/ka , personální specialista/ka, specialista/ka lidských zdrojů, HR specialista/ka, HR manažer/ka, referent/ka osobního oddělení.

Doporučené vzdělání: 

Středoškolské s maturitou ideálně v oboru ekonomika a podnikání.

Vzdělání si můžeš doplnit a rozvíjet pomocí různých kurzů zaměřených personalistiku.

 

Průměrný plat:

26 000 – 46 000,- Kč 

Dovednosti a znalosti:

 • komunikační schopnosti,
 • vyjednávací schopnosti,
 • umění naslouchat,
 • schopnost řešit problémy,

 • nadhled,
 • empatie,
 • trpělivost,
 • samostatnost.

Share This

Share this post with your friends!