fbpx

Výzkumný pracovník/pracovnice

Kariéra VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICE by mohla být pro tebe, pokud:

 • rád/a děláš pokusy
 • umíš přemýšlet o věcech jinak
 • raději pracuješ sám/a

Jako výzkumný pracovník/pracovnice máš na starosti samostatné provádění výzkumných a vývojových prací. Konkrétní činnosti ovšem závisí na daném oboru, protože je velký rozdíl být například chemikem v laboratoři nebo sociologem. Buď tedy můžeš pracovat s lidmi a provádět výzkum formou rozhovorů, dotazníků či měřením biologických parametrů (tep, kožní vodivost, rozbor krve…), nebo pracovat se vzorky a prototypy například ve formě experimentů ve vědeckých laboratořích. Můžeš tak buď zkoumat a rozšiřovat stávající teorie, metody a postupy, nebo vyvíjet nové léky, vakcíny, kosmetické či chemické přípravky, materiály apod.

Na začátku každého výzkumu se podílíš na zajištění finančních prostředků a grantů, vytváření výzkumného záměru a zajišťování dalších náležitostí, aby výzkum proběhl správně. Průběžně zaznamenáváš výsledky své práce, které nakonec sepisuješ a publikuješ zpravidla formou článků. Můžeš také vést přednášky, účastnit se národních a mezinárodních konferencí a sympozií nebo dokonce vydat odbornou knihu s vědeckými zjištěními, osobními názory a teoriemi.

Doporučené vzdělání: 

 • Vysokoškolské: magisterské
 • obor studia závisí na odvětví, kterému se chceš věnovat

Průměrný plat:

25 000 – 63 000,- Kč 

Dovednosti a znalosti:

 • samostatnost
 • analytické myšlení
 • orientace v informacích
 • znalost dosavadních poznatků v oboru
 • schopnost zrealizovat výzkum od začátku do konce

 • kritický pohled
 • schopnost inovovat
 • znalost etiky, metodologie a statistiky
 • základní ekonomické znalosti

Tento obsah byl vytvořen za finanční podpory ŠKODA AUTO a.s.

Share This

Share this post with your friends!