fbpx

Učitel/ka střední školy

Kariéra UČITELE/UČITELKY STŘEDNÍ ŠKOLY je pro tebe, pokud:

 • se chceš podílet na vzdělávání žáků
 • rád/a předáváš informace ostatním
 • nebojíš se vystupovat před lidmi

Jako učitel/učitelka střední školy máš na starosti vzdělávání a výchovu žáků s důrazem na získávání vědomostí a dovedností v odborných předmětech podle zaměření střední školy. To znamená, že předáváš informace ohledně probírané látky, motivuješ žáky k zájmu o učivo a zjišťuješ, jestli ho pochopili. V návaznosti na to připravuješ písemné práce a testy, ústně zkoušíš žáky z probraného učiva, připravuješ zprávy a hodnotíš žáky podle jejich znalostí, vedeš jejich ročníkové a závěrečné práce a průběžně zaznamenáváš svou pedagogickou činnost a výsledky žáků.

Abys mohl/a dělat toto povolání správně, musíš se orientovat v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech, neustále studovat nové poznatky ve svém oboru a aplikovat je do vzdělávacího programu. Dále se také podílíš na vytváření individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých žáků. Vzděláváš nadané žáky, podněcuješ jejich osobní rozvoj, poskytuješ jim konzultace a diskutuješ o jejich pokrocích s jejich rodiči a třídním učitelem. Je ti blízké také vzdělávání formou speciální pedagogiky, které se zaměřuje na znevýhodněné žáky s využitím speciálních metod, postupů, učebních pomůcek apod. Jako učitel/ka střední školy spolupracuješ se speciálním pedagogem, metodikem prevence, školním psychologem, výchovným poradcem a rodiči žáka.

 

Doporučené vzdělání: 

 • Vysokoškolské: magisterské
 • obor studia závisí na předmětech, které chceš vyučovat

Průměrný plat:

23 000 – 40 000,- Kč 

Dovednosti a znalosti:

 • schopnost řešit výchovné a studijní problémy
 • zvládání zátěže
 • vedení žáků
 • efektivní komunikace
 • kreativita a aktivní přístup

 • flexibilita

 • samostatnost

 • plánování a organizování práce

 • znalost obecné pedagogiky, didaktiky a psychologie

 • znalost vyučovaného oboru

Tento obsah byl vytvořen za finanční podpory ŠKODA AUTO a.s.

Doporučená videa

Vývojář, student, učitel: Lukáš Mázl
Vývojář, student, učitel: Lukáš Mázl

Vývojář, student, učitel Lukáš Mázl#IT #MladáBoleslav #UnicornSystems #průmyslovka #AISEC Lukáš se narodil v Mladé Boleslavi, nyní žije v Liberci, kde studuje vysokou školu a pracuje jako vývojář ve...

Share This

Share this post with your friends!