fbpx

Tajemník/tajemnice

Kariéra TAJEMNÍKA/TAJEMNICE by mohla být pro tebe, pokud:

 • máš rád/a „papírování“
 • jsi komunikativní
 • máš týmového ducha

Jako tajemník/tajemnice pracuješ buď jako administrativní asistent v podnikové sféře nebo jako určitý druh střední či vyšší funkce ve veřejné správě. V prvním případě vykonáváš spoustu administrativních činností, mezi které patří zejména vyřizování korespondence, telefonních hovorů a e-mailů, evidence a archivace dokumentace. Dále zajišťuješ komplexní personální agendu zaměstnanců včetně víz a imigračních záležitostí, spravuješ rozpočet, vedeš účetnictví, staráš se o webové stránky, plánuješ služební cesty, eviduješ a zajišťuješ výdej stravenek apod. Můžeš také organizovat konference, plánovat schůzky a připravovat dokumenty k revizi.

Jako tajemník/tajemnice ve veřejné správě jsi předsedou/předsedkyní celé organizace, jako je tomu např. v případě generálního tajemníka OSN. Státní tajemník/tajemnice organizačně řídí ministerstvo či jiný státní úřad, na Slovensku zastupuje ministra. Jako tajemník/tajemnice na vysoké škole komunikuješ s kanceláří akademie věd ČR a s představiteli ostatních úřadů. Úzce spolupracuješ v PR manažerem, formuluješ a edituješ příspěvky k politickému dění ve vědeckém prostoru. Připravuješ podklady pro jednání ředitele s poradními orgány a vědeckými pracovníky. Úzce spolupracuješ se sekretariátem, řídíš hospodaření fakulty, navrhuješ a kontroluješ čerpání rozpočtu fakulty a fakultních pracovišť. Jako tajemník/tajemnice na městském úřadě plníš úkoly, které máš uložené od zastupitelstva města, městské rady nebo starosty. Účastníš se zasedání zastupitelstva a schůzí rady. Svoláváš a řídíš pravidelné i operativní porady vedoucího odborů a koordinuješ spolupráci odborů městského úřadu. Stanovuješ náplň práce jednotlivým odborům a oddělením a následně je řídíš, kontroluješ a koordinuješ. Dále zajišťuješ legislativní činnosti a zpracování právních předpisů obce, koordinuješ a zajišťuješ rozvoj a systematizaci personalistiky, odměňování, přípravu a vzdělávání zaměstnanců.

Doporučené vzdělání: 

 • Vysokoškolské magisterské, obor: ekonomický

Průměrný plat:

18 000 – 53 000 Kč 

Dovednosti a znalosti:

 • znalost anglického jazyka
 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • organizační schopnosti
 • time-management
 • efektivní komunikace
 • znalost finančního systému

 • znalost administrace programů a projektů EU
 • uživatelská znalost PC a MS Office
 • flexibilita
 • odolnost vůči zátěži
 • samostatnost a spolehlivost
 • týmová práce

Share This

Share this post with your friends!