fbpx

Psychoterapeut/ka

 

Kariéra PSYCHOTERAPEUTA/PSYCHOTERAPEUTKY by mohla být pro tebe pokud:

 • rád/a pomáháš lidem řešit jejich problémy
 • jsi empatický/á a umíš naslouchat
 • máš vysokou emoční inteligenci

Jako psychoterapeut/ka poskytuješ individuální, párovou a rodinnou terapii a odborné poradenství. Pomáháš klientům s řešením jejich více či méně běžných problémů či s komplexní změnou v jejich životech. Nabízíš jim pomoc v krizových situacích, pomáháš jim se sebepoznáním a duševním rozvojem. Podle svého zaměření pracuješ buď s dospělými, seniory, nebo s dětmi, mladistvými a jejich rodinami, které se nacházejí v obtížných životních situacích, či kde jsou děti vystaveny např. domácímu násilí, týrání, zanedbávání nebo šikaně. Můžeš pracovat také s lidmi trpícími duševní poruchou.

K pomoci svým klientům používáš hlavně rozhovor, díky němuž můžete společně najít zakořeněné problémy a pomocí otázek, rad a zkušeností pomáháš klientovi nacházet smysluplná řešení. Nepodsouváš jim své názory, ale snažíš se je vést tak, aby byli schopni utřídit si své myšlenky a najít sami východisko z těžké životní situace. Spolupracuješ s psychiatrem, psychologem, lékařem, fyzioterapeutem apod. Účastníš se pravidelných intervizních a supervizních seminářů. Toto povolání můžeš vykonávat buď v lékařském či sociálním zařízení nebo v soukromé praxi.

Doporučené vzdělání: 

 • vysokoškolské, obor: psychiatrie, psychologie nebo jiné humanitní obory
 • povinná specializační zkouška z psychoterapie

Průměrný plat:

21 000 – 45 000 Kč 

 

Dovednosti a znalosti:

 • analytické myšlení,
 • pečlivost,
 • kritický pohled,
 • efektivní komunikace,
 • schopnost sebereflexe,

 • proaktivní přístup,
 • týmová spolupráce,
 • zodpovědnost,
 • spolehlivost.

Tento obsah  vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

Share This

Share this post with your friends!