fbpx

Psycholog/psycholožka

Kariéra PSYCHOLOGA/PSYCHOLOŽKY by mohla být pro tebe, pokud:

 • baví tě řešit problémy ostatních,

 • umíš naslouchat a být trpělivý,

 • máš vysokou emoční inteligenci.

Psycholog/psycholožka je vysokoškolsky vystudovaný odborník zajišťující psychologickou, psychoterapeutickou a poradenskou činnost. Psycholog/psycholožka pracuje zpravidla s pacienty, kteří v danou chvíli prožívají obtížnou životní situaci, například osobní, manželské nebo rodinné krize.

Psychologové se zabývají pacientovými myšlenkami, pocity, emocemi. Zaměřují se na pacientovo chování, prožívání a vnímání dané situace. Na základě dialogu, psychologických vyšetření a různých testů následně stanovují diagnózu. Poté pacientům pomáhají najít cestu, jak nastalé problémy řešit a jak se s nimi vyrovnat.

Psychology najdeme v mnoha oborech lidské činnosti. Pracovat můžeš jako klinický psycholog, ve zdravotnictví, ve školství, s dětmi v pedagogicko-psychologické poradně, můžeš se také uplatnit v sociální sféře, sportu, ale i v byznysu, marketingu a personalistice.

Je možné pracovat sám na sebe a založit si soukromou ordinaci, ale také můžeš být zaměstnaný například v nemocnici, u policie, v rodinné poradně nebo v personální agentuře. Uplatnění závisí především na typu vystudované školy a oboru.

Pokud se například rozhodneš stát klinickým psychologem/psycholožkou, budeš muset pracovat pět let na plný úvazek ve zdravotnictví a složit atestaci v oboru klinické psychologie. Výhodou klinického psychologa je, že může oproti neatestovaným psychologům své pacienty oficiálně diagnostikovat.

V případě, že by ses chtěl věnovat psychoterapii, je taktéž nutné si v tomto oboru doplnit vzdělání. To obvykle trvá pět a skládá jak z teorie, tak praxe, kdy se učíš a spolupracuješ s pracovně starším kolegou/supervizorem.

Od psychiatra se psycholog liší především vzděláním. Psycholog/psycholožka je zpravidla absolventem/absolventkou filosofické fakulty. Ve škole se primárně nezaměřuje na znalosti o fungování těla, ale učí se poznávat lidskou mysl a duši. V rámci psychologického vzdělání nabývá budoucí psycholog/psycholožka znalosti o vývoji a fungování lidské psychiky, duševních poruchách nebo o mezilidských vztazích. Na rozdíl od psychiatra nemůže psycholog předepisovat pacientům léky.

Doporučené vzdělání: 

Magisterský stupeň vysokoškolského studia v oboru Psychologie.

Průměrný plat:

20 000 – 50 000,- Kč

Dovednosti a znalosti:

 • komunikační schopnosti,

 • umění naslouchat,

 • schopnost řešit problémy,

 • práce pod stresem,

 • empatie,

 • asertivita,

 • pochopení,

 • trpělivost.

Share This

Share this post with your friends!