fbpx

Psychiatr/ička

Kariéra PSYCHIATRA/PSYCHIATRIČKY by mohla být pro tebe, pokud:

 • chceš být lékařem
 • zajímá tě duševní zdraví
 • toužíš se celý život vzdělávat

Jako psychiatr/ička jsi lékařem/lékařkou, který/á pracuje na specializovaných odděleních v nemocnici či ambulancích, ale náplní práce se nijak výrazně neliší od všeobecného lékaře. Každý den se zabýváš nemocemi mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a chování pacientů. Máš tedy na starosti diagnostiku a léčbu duševních poruch. Podle povahy pracoviště se ještě můžeš zaměřit na léčbu dětí a dorostenců, dospělých či starých lidí, léčbu závislostí, duševních nemocí, sexuálních poruch apod.

Od svých pacientů zjišťuješ, jaké mají potíže, diagnostikuješ nemoci, posíláš pacienty na různá vyšetření a nabízíš jim pobyt na lůžkovém oddělení. Předepisuješ jim léky a nabízíš podpůrný rozhovor či poskytuješ kontakty na další specialisty. Podporuješ své pacienty, aby zvládli život v běžném prostředí a byli schopni fungovat bez lékařské pomoci. Zaznamenáváš výsledky vyšetření do zdravotní karty pacienta a vedeš ambulantní knihu spolu se zdravotní sestrou. Boduješ a vykazuješ jednotlivé zdravotní výkony smluvním zdravotním pojišťovnám.

Pracuješ v týmu spolu se zdravotními sestrami, klinickým psychologem a dalšími lékaři. Účastníš se pravidelných porad celého týmu a vizit u pacientů. Svým pacientům můžeš poskytnout dlouhodobé setkání za účelem vedení rozhovorů a terapií, ale nebývá to tvá hlavní náplň práce. Tuto činnost většinou necháváš svým kolegům psychologům.

Doporučené vzdělání: 

 • vysokoškolské, obor: všeobecné lékařství
 • návazná atestace v psychiatrii

Průměrný plat:

35 000 – 75 000 Kč

Dovednosti a znalosti:

 • znalost odborných poznatků v oboru
 • schopnost neustále se učit
 • schopnost spolupráce v týmu
 • spolehlivost
 • etické chování
 • komunikační dovednosti

 • odolnost vůči psychické zátěži
 • schopnost respektujícího a partnerského přístupu k pacientům
 • analytické myšlení
 • kritické myšlení
 • pečlivost
 • empatie

Share This

Share this post with your friends!