fbpx

Operátor robotických systémů pro 3D tisk

Kariéra OPERÁTORA ROBOTIKÉ FABRIKACE  by mohla být pro tebe, pokud:

  • máš zájem o automatizaci a moderní výrobní procesy,
  • jsi technicky zručný,
  • bavilo by tě programování industriálních robotů.

Tuto profesi můžete najít také pod těmito názvy: operátor pro průmyslový 3D tisk, operátor pro aditivní výrobu.

Jako operátor robotických systémů pro 3D tisk se specializuješ na výrobu prostorových prvků na robotickým pracoviště.

Na začátku tvé práce je důležité se seznámit s jednotlivými prvky a způsobem, jakým je navržena jejich výroba. Součástí tvé práce je nastavit tiskový software a načíst programové moduly, které obsahují instrukce pro robota. Poté provádíš kontrolu zařízení, ověřuješ proveditelnost pokynů a provádíš kalibraci. Spolupracuješ s kolegou, který se specializuje na přípravu tiskového materiálu podle speciální receptury a zajišťuje přípravu potřebných nástrojů pro dávkování kompozitní směsi. Až je pracoviště připraveno k výrobnímu procesu, můžete zahájit samotný tisk. Dále pečlivě sleduješ výrobu, abys zajistil její plynulý průběh, provádíš průběžnou kontrolu prvků a vkládáš předpřipravené instrukce robotovi.

Máš základní znalosti o údržbě a opravách strojů. Měl bys být schopen provádět běžnou údržbu zařízení, diagnostikovat a řešit jednoduché poruchy a případně spolupracovat s techniky na složitějších opravách.  Kromě toho se staráš o čištění tiskového zařízení, nástrojů a kontrolu a případnou údržbu mechanických částí. Zároveň jsi zodpovědný za dokumentaci a reportování související s výrobou.

Nejde jen o tisk. Umíš přetvořit pracoviště pro různorodé účely a obsluhovat robota i při dalších procesech, jako je například postprodukční frézování hotových výrobků, povrchová úprava nebo frézování a tvarování podloží pro budoucí tisky. Bezpečnost je v robotických fabrikách klíčová. Jako operátor potřebuješ být seznámen se všemi bezpečnostními předpisy a postupy a dodržovat je. Musíš být schopen identifikovat potenciální nebezpečí spojená s provozem robotů a přijmout opatření k minimalizaci rizika.

Doporučené vzdělání: 

  • Technické vzdělání v oboru strojírenství, elektrotechniky, kybernetiky a robotiky nebo příbuzném.

Průměrný plat:

45 000 – 75 000,- Kč 

 

Dovednosti a znalosti:

  • zkušenosti s 3D tiskem,
  • znalost CAD/CAM softwaru a schopnost práce s počítačem,
  • manuální zručnost a schopnost řešit problémy během výroby,

  • preciznost a pečlivost,
  • schopnost práce v týmu. 

Tento obsah vznikl ve spolupráci

s Národní centrum Stavebnictví 4.0.

Share This

Share this post with your friends!