fbpx

Ombudsman

 

Kariéra OMBUDSMANA by mohla být pro tebe pokud:

 • chceš ochraňovat ostatní
 • zajímáš se o lidská práva
 • umíš prosazovat své cíle

Jako ombudsman neboli veřejný ochránce práv jsi prostředníkem mezi občany a státní mocí a jsi státem pověřen/a k řešení stížností občanů na jednání úřadů a dalších institucí veřejné správy. Tyto stížnosti se týkají toho, že občané nesouhlasí s rozhodnutím nebo postupem úřadu, úřad je nečinný nebo se choval arogantně nebo nevhodně či jednal v rozporu s právem. Jako ombudsman máš všeobecnou nebo jen regionální působnost a můžeš se specializovat jen na určitou oblast – např. vězeňství, ochrana dětí, školství…

Na základě stížností vedeš nezávislá šetření, ale nemůžeš nahrazovat činnost orgánů státní správy a nemůžeš rušit nebo měnit jejich rozhodnutí. Můžeš však při jejich pochybení požadovat, aby sjednali nápravu. Šetření můžeš zahájit i z vlastní iniciativy, např. na základě informací z médií. Provádíš preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezování na svobodě. Sleduješ, jak se dodržují práva lidí se zdravotním postižením a zda je vyhoštění cizinců z ČR prováděno v souladu s právem. Usiluješ o respektování základních práv lidí žijících v institucích různého typu. Přispíváš k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.

 

Doporučené vzdělání: 

 • vysokoškolské magisterské, obor: lidské vztahy, právo

 Podmínky:

 • jsi volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
 • musí ti být minimálně 40 let,
 • při výkonu povolání sídlíš v Brně.

Průměrný plat:

okolo 140 000 Kč 

 

Dovednosti a znalosti:

 • znalost anglického jazyka,
 • analytické myšlení,
 • pečlivost,
 • inovativní přístup,

 • kritický pohled,
 • time management,
 • efektivní komunikace,
 • znalost zákonů a lidských práv.

Tento obsah  vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

Share This

Share this post with your friends!