fbpx

Krajinářský architekt/ka

Kariéra KRAJINÁŘSKÉHO ARCHITEKTA by mohla být pro tebe, pokud:

 • Máš zájem tvořit kvalitní prostor a zlepšovat tím lidem život.
 • Jsi kreativní, rád hledáš a učíš se nové postupy.
 • Je pro tebe životní prostředí a vyrovnávání se se změnou klimatu prioritou.

Tuto profesi můžete najít také pod těmito názvy: zahradní a krajinářský architekt, architekt – krajinář.

Nejjednodušší definice krajinářského architekta je, že navrhuje venkovní prostor. Vlastně všechno co není pod střechou. Jeho zaměřením je příprava návrhů a plánů zahrad, parků, veřejných městských prostor, územních celků ale i krajin. Začíná důkladnou analýzou místa a pokračuje tvorbou výtvarného návrhu, technického projektu a nad průběhem stavby posléze dohlíží. Je člověkem, který dokáže účinně pomáhat v boji s klimatickou změnou a měnit venkovní prostor tak, aby lépe odolával výkyvům klimatu, mírnil jeho dopady a zlepšoval tím život obyvatel. Jeho práce je umělecká, tvůrčí, ale zároveň technická a přesná.

Krajinářský architekt umí svůj nápad ztvárnit graficky i ho správně rozkreslit po technické stránce. Má hluboké znalosti rostlin, které ve svých návrzích používá. Základními tvůrčími prostředky krajinářského architekta jsou rostliny, terén, povrchy, voda, drobné stavby, mobiliář, světlo a umělecká díla. To vše zasazené v kontextu daného místa. Kromě toho musí znát legislativu a rozumět lidem, dokázat jim svůj návrh prezentovat a nadchnout je pro něj. Krajinářští architekti se zaměřují spíše na zakázky většího charakteru pro obce.

Při práci v této profesi je nutné konzultovat dílčí části s odborníky. Častá je spolupráce v mezioborových týmech s klasickými architekty. Výsledkem by měl být funkční prostor, který bude sloužit lidem a kde budou lidé rádi trávit čas. Čím dál důležitější je i stránka ekologie a udržitelnosti.

Když se chceš stát krajinářským architektem, musíš vystudovat vysokou školu, obor Krajinářská architektura. V přijímacím řízení tě čeká talentová zkouška, test z biologie a dějin umění a pohovor. Ve škole budou tvým hlavním předmětem ateliéry, kde se budeš učit navrhovat a své návrhy prezentovat. Kromě toho tě čekají biologické předměty jako botanika nebo nauka o stromech či ekologie, nauky o zemi – geologie, klimatologie nebo pedologie, výtvarné předměty, dějiny umění nebo urbanismus. Na rozdíl od klasických architektů se vyhneš matematice, fyzice a statice.

Po dokončení studia mohou jít absolventi pracovat do některého architektonického ateliéru, do státní správy a na úřady, pracovat v mezioborových týmech nebo být na volné noze a spolupracovat s více společnostmi či si dělat zakázky vlastní. Není výjimkou, že si absolvent založí vlastní úspěšný krajinářský ateliér. Část architektů také odchází do výzkumu a věnuje se vědě. Je dobré splnit zkoušky a udělat si po několika letech praxe vlastní autorizaci, aby ses mohl samostatně účastnit veřejných zakázek.

Vzhledem k šíři oboru je nutná alespoň částečná specializace. Můžeš se věnovat zahradám a parkům, městu a veřejným prostorům, krajině a ekologii ale i tvorbě urbanistických a územních plánů, obnově historických památek nebo land-artu, umění v krajině. K této práci patří celoživotní vzdělávání a aktivní hledání novinek a trendů.

Doporučené vzdělání: 

 • vysokoškolské, obor: Krajinářská architektura (ČVUT, Mendelova univerzita, Česká zemědělská univerzita)
 • doplňkové kurzy a semináře – oborová organizace Česká komora architektů, SZKT – Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, ČAKA – Česká asociace krajinářských architektů 

Průměrný plat:

30 000 – 70 000,- Kč 

Při nástupu je plat spíše nižší, s lety praxe výrazně stoupá.

Dovednosti a znalosti:

 • kreativní myšlení, schopnost přizpůsobovat se,
 • technické myšlení,
 • komunikační schopnosti a prezentační dovednosti,
 • umět přemýšlet v souvislostech,

 • schopnost celoživotního učení,
 • samostatnost,
 • zodpovědnost,
 • prostorová představivost,
 • invence.

Share This

Share this post with your friends!