fbpx

Konzul

 

Kariéra KONZULA by mohla být pro tebe, pokud:

 • jsi společenský/á a máš chuť bavit se s jinými lidmi
 • ti nevadí časté stěhování
 • rád/a poznáváš jiné kultury

Jako konzul jsi úředníkem/úřednicí zastupující svou zemi v jiné zemi v oblasti obchodu, hospodářství, vědecké spolupráce a dopravy. Mimo to jsi pověřen vízovými, pasovými a přistěhovaleckými záležitostmi. Nepoužíváš statusu diplomata ani diplomatickou imunitu, ale jsi chráněn jinými výsadami a osvobozen od veškerých daní v zemi, kde provozuješ činnost. Konzuly je možno dělit do několika tříd: generální konzul, vícekonzul a konzulární jednatel – ten je úředníkem z povolání.

Jako generální konzul máš za úkol budovat mezinárodní vztahy a prosazovat zájmy své domovské země a země, ve které momentálně pobýváš. Mezi náplň tvé práce patří vydávání cestovních pasů a občanských průkazů svým spoluobčanům a řešení dalších problémů týkajících se potvrzení státní příslušnosti jednotlivce. Dále můžeš organizovat stipendijní příležitosti pro studenty a sociální služby pro zadržené osoby ze své vlasti. Také můžeš zorganizovat volební výbory, které cizincům pomohou účastnit se voleb ve své domovské zemi v zahraničí.

Tvou zásadní úlohou je zveřejňovat veřejná vystoupení, které zvyšují diplomatické vztahy s hostitelskými zeměmi. Můžeš například navštívit dětskou nemocnici nebo lékařský ústav a v závislosti na tom promluvit a sdělit veřejnosti podporu své domovské země. Klíčovou odpovědností je také propojení zahraničních návštěvníků z jejich domovské země se službami a obchodem z jejich země původu.

 

Doporučené vzdělání: 

 • vysokoškolské, min. magisterské
 • časté je studium v zahraničí
 • diplomatická akademie

Průměrný plat:

30 000 – 60 000 Kč 

(tabulkové platy)

 

Dovednosti a znalosti:

 • trpělivost
 • přirozená autorita
 • aktivní přístup
 • kreativita
 • flexibilita
 • znalost politiky, ekonomiky, kultury, obchodu a práva

 

 • znalost min. dvou cizích jazyků na komunikační úrovni
 • zvládání zátěže
 • schopnost adaptovat se na nové prostředí
 • schopnost vyjednávání
 • efektivní komunikace
 • schopnost řešit krizové situace
  •  

  Tento obsah  vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

  Share This

  Share this post with your friends!