fbpx

Hasič/ka

Kariéra HASIČE/HASIČKY by mohla být pro tebe, pokud:

 • máš tendenci pomáhat lidem, 
 • baví tě sport a udržuješ se ve formě,
 • umíš se rychle rozhodovat a pracovat pod stresem.

Hasič je profese velmi zodpovědná a většinou jde o celoživotní povolání spojené s touhou pomáhat ostatním. Hasiči dnes vyjíždějí téměř ke každé události od požáru, dopravní nehody, úniku nebezpečných látek, ke spadlému stromu a prasklému potrubí nebo k uvízlé kočce na střeše. Likvidují následky živelných pohrom a různých havárií, pomáhají při mimořádných událostech a krizových situacích, ale také zajišťují prevenci požární ochrany a kontrolují stav budov a jejich protipožární opatření.

Pracovní nasazení hasičů je vysoké a bezpodmínečně musí být ve skvělé fyzické i psychické kondici. Když zrovna nezasahují, pracují na své fyzičce, cvičí a udržují se stále ve střehu. Být hasičem neznamená přijít do práce na 8 hodin. Služby jsou většinou dvanácti nebo dvaceti čtyř hodinové. Během této doby není jednotka plně na nohou, provádí různé úkony na stanici, cvičí nebo odpočívají, ale stále jsou připraveni k případnému rychlému zásahu.

Pro úspěšné projití ve výběrovém řízení musí budoucí profesionální hasič splňovat několik podstatných kritérií, které jsou dány zákonem. K těmto kritériím patří dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, trestní bezúhonnost a skvělý zdravotní i psychický stav. V průběhu přijímacího řízení projde budoucí hasič několika zdravotními prohlídkami a důkladnými vyšetřeními nebo testy fyzické zdatnosti, mezi které patří například běh a plavání na čas.

Pokud bys rád/a byl/a členem hasičského záchranného sboru, ale zároveň se chceš věnovat i jiné profesi, je možné přihlásit se k dobrovolným hasičům. Podmínky pro přijetí k dobrovolným hasičům jsou o něco benevolentnější, i když rozhodně platí, že musíš mít dobré zdraví a fyzickou i psychickou kondici. Jako dobrovolný hasič/hasička však nemusíš procházet zdravotními a fyzickými testy.

Dobrovolní hasiči nepracují na směny, ale slouží jako výpomoc profesionálním hasičům při větších požárech, živelných katastrofách a dalších událostech. V obcích mají často vliv na kulturní a sportovní dění. Zajišťují různé plesy a oslavy a účastní se soutěží s hasičkou tematikou nebo podporují děti a mládež ve sportovních i vzdělávacích aktivitách.

Hasič může kromě Hasičského záchranného sboru České republiky najít uplatnění například také u dopravního podniku, železnice a v dalších odvětvích.

I přestože je toto povolání spíše mužské, najdou u hasičů uplatnění i ženy. Ty sice nejsou zařazeny k výjezdům, ale mohou organizovat a zabezpečovat výkon služby, výcviky hasičů, podílet se na vyšetřování, provádět preventivně výchovné činnosti pro děti a mládež, pracovat na velitelství nebo u jednotky na pozici psycholožky.

Doporučené vzdělání: 

 • středoškolské s maturitou

Průměrný plat:

27 000 – 50 000,- Kč 

Dovednosti a znalosti:

 • práce pod stresem,
 • fyzická zdatnost,
 • psychická odolnost,
 • rychlé rozhodování,
 • efektivní komunikace,
 • práce v týmu,

 • opatrnost,
 • odvaha,
 • rozvaha,
 • ukázněnost,
 • zodpovědnost,
 • samostatnost.

Share This

Share this post with your friends!