fbpx

Fundraiser/ka

Kariéra FUNDRAISERA/FUNDRAISERKY by mohla být pro tebe, pokud:

 • rád/a jednáš s lidmi
 • dokážeš ostatní nadchnout pro svou věc
 • snadno se orientuješ v databázích a tabulkách

Jako fundraiser/ka se zabýváš získáváním finančních či jiných prostředků na obecně prospěšné činnosti většinou neziskové organizace. Můžeš ale pracovat i pro obce, rozpočtové či příspěvkové organizace, jednotlivce nebo obchodní společnosti, které plní nějaký obecně prospěšný cíl. Můžeš být buď přímo zaměstnancem dané organizace nebo pracovat externě (např. v reklamní nebo PR agentuře).

Náplní tvé práce je tvorba fundraisingového plánu, jeho naplňování a vyhodnocování. To znamená, že vyhledáváš a sleduješ grantové výzvy a podáváš příslušné žádosti, sepisuješ vyhodnocující zprávy. Orientuješ se v problematice darů, sponzoringu a sbírek. Vyhledáváš další finanční a materiální zdroje, pracuješ s databázemi a uzavíráš smlouvy. Vedeš databázi darů a zpracováváš administrativu spojenou s dárcovstvím. Připravuješ a podílíš se na strategii aktivního oslovování nových dárců, vyhledáváš nové možnosti podpory a připravuješ podklady pro PR aktivity.

Rozvíjíš spolupráci se stávajícími firemními sponzory a individuálními dárci a pečuješ o ně. To obnáší pravidelnou komunikaci s nimi a rozvíjení vztahů prostřednictvím osobních schůzek. Dále organizuješ eventy a benefiční akce. Spolupracuješ s marketingem a partnerskými organizacemi. Komunikuješ s médii a staráš se o komunikaci na sociálních sítích.

Doporučené vzdělání: 

 • minimálně středoškolské vzdělání

Průměrný plat:

20 000 – 32 000 Kč 

Dovednosti a znalosti:

 • schopnost jednat s lidmi
 • příjemné vystupování
 • výborné prezentační dovednosti
 • organizační dovednosti
 • řídící schopnosti
 • pravopis a stylistika na skvělé úrovni

 • odvaha a sebedůvěra
 • vytrvalost
 • kreativita
 • samostatnost
 • zodpovědnost a pečlivost

Share This

Share this post with your friends!