fbpx

Ekonom/ka

Kariéra EKONOMA/EKONOMKY by mohla být pro tebe, pokud:

 • umíš efektivně pracovat s informacemi, 
 • baví tě výzkum, grafy a čísla,
 • máš analytické a koncepční myšlení.

Ekonom/ka se zabývá finančními plány, rozpočty, ekonomickými průzkumy a účetnictvím firmy, organizace nebo instituce. Má kompletně na starosti celý ekonomický úsek, hlídá finanční toky a firemní náklady, dohlíží na správné vedení účetního sektoru a koordinuje chod společnosti z ekonomického hlediska.

Stejně jako účetní musí ekonom/ka rozumět oblasti financí, účetních operací a ekonomiky. Rozdíl v těchto dvou profesích je však takový, že ekonom/ka je praktik a jeho práce spadá do sociologické disciplíny ekonomie.

Ekonom/ka se zaměřuje na výzkum vlivu hospodářské politiky a vytváří komplexní předpovědi na základě makroekonomické i mikroekonomické analýzy trhu, tak aby mohla společnost rozhodovat o finančních tocích z dlouhodobého hlediska. Zabývá se grafy a interpretací finančních vzorců společnosti/organizace/instituce, studuje současné a minulé ekonomické tržní trendy a problémy, snaží se porozumět ekonomickému chování různých subjektů a studuje údaje a statistiky, díky nimž se snaží odhalit nové trendy v postojích spotřebitelů.

Pro práci ekonoma/ekonomky je důležité kvalitní vzdělání. Měl/a by mít v malíku jak základní účetní operace, tak umět pracovat se složitými analýzami, daty a informacemi a umět je efektivně využívat. Kromě toho je důležité, aby se vyznal/a v lokálních i zahraničních trzích a uměl správně vyhodnotit a predikovat další ekonomický a tržní vývoj. Vystudovaný ekonom/ka se může uplatnit buď v praktické nebo teoretické sféře ekonomie.

Praktický ekonom/ka má ve své gesci shromažďování a analýzu dat a tvoří z nich finanční plány do budoucna. Ekonomická analýza pomáhá účetní a obchodní sféře předpovídat uplatnění služeb, zboží, zdrojů, nákladů na zaměstnanost, a další. Praktický ekonom/ka zkoumá a identifikuje ekonomické trendy a vliv hospodářské politiky, snaží se předpovídat, kam směřuje současný trh. Pracovní využití najde v bankovních a finančních institucích, obchodních firmách nebo vládních agenturách.

Oproti praktickému se teoretický ekonom/ka zabývá zkoumáním a hodnocením dopadů současné hospodářské politiky a snaží se předpovídat, jaký vliv budou mít tyto dopady na změnu ekonomiky. Teoretičtí ekonomové/ekonomky pracují na teoriích a matematických modelech předpovídajících změny v hospodářské ekonomice a politice. Pracovní uplatnění mohou najít často ve vládních agenturách nebo vzdělávacích institucích a akademických obcích.

Doporučené vzdělání: 

 • vysokoškolské v oborech ekonomie, finančnictví a bankovnictví

Průměrný plat:

35 000 – 70 000,- Kč 

 

Dovednosti a znalosti:

 • analytické myšlení,
 • koncepční myšlení,
 • schopnost navrhovat řešení,
 • chuť celoživotně se vzdělávat,
 • komunikační schopnosti v češtině a angličtině,

 • orientace v informacích,
 • prezentační dovednosti,
 • práce s daty,
 • zvídavost,
 • preciznost.

Share This

Share this post with your friends!