fbpx

CRM specialista/specialistka

Kariéra CRM SPECIALISTY/SPECIALISTKY by mohla být pro tebe, pokud:

 • baví tě zefektivňovat různé procesy a hledat souvislosti
 • rád/a pracuješ s daty a dokážeš je analyzovat,
 • umíš pracovat s reporty, tabulkami a databázemi.

Povolání CRM specialisty/ky spadá do oblasti marketingu a PR. Zkratka CRM znamená Customer Relationship Management, v překladu je to řízení vztahů se zákazníky. Jde především o správu databáze kontaktů, její vyhodnocování, analyzování a na základě těchto dat navrhování vhodného řešení pro daného zákazníka. 

Cílem této pozice  je vybudování a udržování dlouhodobých a prospěšných vztahů se zákazníky. V rámci CRM se uchovávají veškeré informace a aktivity od prvního kontaktu, získání zákazníka až po řešení případných klientských problémů. CRM specialista/ka či specialistka musí umět pracovat a vyhodnocovat velké množství dat. 

CRM specialista/ka spolupracuje s prodejním oddělením, ale i s marketingem a zákaznickým servisem. Díky datům, které v rámci CRM softwaru společnost uchovává, CRM specialista/ka navrhuje možné zefektivnění procesů prodeje a marketingu a spolupracuje na plánování, koordinaci a monitoringu projektů v oblasti CRM. Dále pomáhá nastavit procesy, tak aby si firma udržela stávající zákazníky, měla schopnost oslovit a přivést nové zákazníky, porozuměla jim a naslouchala, zvyšovala jejich spokojenost a tvořila marketingovou strategii na základě těchto dat.

Oblast CRM je propojená s technologiemi. Úkolem speciality/ky je informace spravovat, shromažďovat, pochopit, a především je správně využívat pro komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Díky informacím dokáže CRM specialista/ka poznat, pochopit a předvídat potřeby a nákupní zvyklosti zákazníků, vyhodnotit je a pomoc s nastavením komunikace od firmy směrem k zákazníkovi.

Kromě schopnosti orientovat se, využívat a správně interpretovat data je pro CRM specialistu/ku je důležitá orientace v marketingu a obchodu.  Velmi důležitá je také angličtina, která je jazykem většiny CRM softwarů.

Doporučené vzdělání: 

 • vysokoškolské v oboru marketing a management nebo s IT zaměřením
 • středoškolské doplněné dalšími kurzy

Průměrný plat:

27 000 – 50 000,- Kč 

 

Dovednosti a znalosti:

 • analytické myšlení,
 • prozákaznický přístup,
 • komunikace v angličtině,
 • schopnost navrhovat řešení,
 • přemýšlet v souvislostech,
 • efektivní komunikace,

 • inovativní přístup,
 • zvídavost,
 • kreativita,
 • důslednost,
 • zodpovědnost,
 • samostatnost.

Share This

Share this post with your friends!