fbpx

Asistent/ka pedagoga

Kariéra ASISTENTA/ASISTENTKY PEDAGOGA je pro tebe, pokud:

 • chceš být nápomocný/á znevýhodněným žáků
 • láká tě práce ve škole
 • jsi trpělivý/á

  Jako asistent/ka pedagoga můžeš pracovat jak v mateřské, tak i na základní nebo střední škole, a podílíš se na podpůrném vzdělávání a integraci žáků se sociálním nebo kulturním znevýhodněním, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a žáků mimořádně nadaných. Můžeš být asistentem/asistentkou pro celou třídu, určitou skupinu nebo pouze jednoho žáka. Důležité je, aby sis tuto práci nepletl/a s pozicí osobního asistenta/asistentky. Ten/ta není totiž pedagogickým pracovníkem, není zaměstnancem školy a není financován/a z prostředků na vzdělávání.

  Úkolem osobního asistenta/asistentky je pracovat výhradně s jedním žákem, kdežto jako asistent/ka pedagoga asistuješ učiteli a umožňuješ mu, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře žáků s postižením/znevýhodněním. Pomáháš také učitelům se žáky, kteří mají výukové a kázeňské problémy (jako je například obtížné chápání učiva, jazyková bariéra, konfliktní situace). Náplní tvé práce je tedy spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci mezi učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků. U žáků se zdravotním postižením pomáháš také se samoobsluhou. Jsi nápomocen/a žákům během hodin i mimo ně s přípravou na výuku.

  Mimo uvedené činnosti se také zapojuješ do fungování školy jako celku – podílíš se na výzdobě učeben a dalších prostorů dle potřeb školy, připravuješ soutěže, výstavky a exkurze, vedeš a organizuješ zájmové aktivity pro žáky. Můžeš dokonce dle potřeby také navštěvovat rodiny sociálně znevýhodněných žáků. Účastníš se konzultací s učiteli a rodiči žáků a porad. Spolupracuješ s výchovným poradcem školy a školním metodikem prevence.

   

  Doporučené vzdělání: 

  • středoškolské: střední pedagogická škola
  • vyšší odborné vzdělání: příprava pedagogických asistentů nebo sociální pedagogika
  • vysokoškolské: pedagogické obory nebo kvalifikační kurz na asistenta pedagoga

  Průměrný plat:

  14 000 – 30 000,- Kč 

  Dovednosti a znalosti:

  • komunikační dovednosti
  • trpělivost
  • schopnost řešit krizové situace
  • přirozená autorita

  • orientace v probíraném učivu
  • kladný vztah k dětem
  • aktivní přístup
  • kreativita

  Share This

  Share this post with your friends!