fbpx

Architekt/ka

 Kariéra ARCHITEKTA/ARCHITEKTKY by mohla být pro tebe, pokud:

 • máš kreativní mysl,

 • jsi technický typ,

 • často hledáš nová řešení.

Architekt/ka připravuje plány, technické a umělecké návrhy nových staveb, interiérů, územních celků nebo rekonstrukcí starších budov. Návrhy zpracovává jak po technické, tak designové stránce a musí umět své nápady umět ztvárnit i graficky. Na celý projekt pak v průběhu stavby dohlíží.

Architekt/ka musí skvěle rozumět vlastnostem různých materiálů, prostředí, stavebním principům, ale taky legislativním předpisům, a umět je skloubit se svým kreativním návrhem a požadavkem klienta. Když si budeme chtít postavit nový dům, architekt nám pomůže převést naši vizi a požadavky do plánů pro stavitele, který pak podle těchto plánů a návrhů dům postaví.

Jako architekt/ka bys měl/a umět předvídat různá rizika projektu a umět je konzultovat s dalšími specialisty v oboru, tak aby celá stavba či rekonstrukce byla hezká nejen po designové stránce, ale aby plnila svůj účel, splňovala bezpečnostní předpisy, zákony a vyhlášky o územním plánování nebo zachovávala kulturní ráz města či čtvrti.

Pro tuto profesi je nutné vystudovat vysokou školu. Pro přijetí na vysokou školu se zpravidla dělají talentové zkoušky, ale čekají tě také znalostní testy z exaktních věd jako je matematika nebo deskriptivní geometrie. Během studia se pak budeš učit například dějiny architektury, sociologii, urbanismus, ekologii a další humanitně zaměřené vědy. Ale také exaktní vědy jako statiku, stavební fyziku, matematiku a geometrii. Kromě těchto oborů tě zpravidla čekají praktická cvičení v ateliérech nebo výtvarná a návrhářská tvorba.

Po dokončení studia se mohou absolventi/ky uplatnit jako výkonní projektanti, architekti v architektonických nebo stavebních kancelářích, na stavebních úřadech nebo odborech státní zprávy. Vzhledem k tomu, že absolvování studia bys měl/a být schopný/á vést celý projekt jak po provozní, tak i organizační stránce a stavby samostatně navrhovat, je možné se vydat cestou podnikání a založit svou architektonickou kancelář.

K práci architekta/ky patří celoživotní vzdělávání, sledování nových trendů a uplatňování je v praxi. Můžeš si také vybrat své zaměření, zda se chceš věnovat návrhům nových budov, rekonstrukcí staveb, bytové nebo třeba zahradní architektuře.

Doporučené vzdělání: 

 • Vysokoškolské v oboru Architektura a urbanismus nebo Pozemní stavby a architektura

Průměrný plat:

30 000 – 60 000,- Kč 

Dovednosti a znalosti:

 • technické myšlení,

 • kreativní myšlení,

 • komunikační schopnosti,

 • umět přemýšlet v souvislostech,

 • schopnost vyjednávat,

 • prezentační dovednosti,

 • organizační schopnosti,

 • nápaditost,

 • zodpovědnost,

 • samostatnost.

Share This

Share this post with your friends!