fbpx

Diverzita & inkluze

Jak vypadá diverzní a inkluzivní prostředí? Jak těmto pojmům správně porozumět? Je to jen o rozdílném pohlaví, kultuře, věku a začlenění různých lidí do daného prostředí? Diverzita a inkluze v sobě skrývají mnohem více.

Diverzita a inkluze přináší kvalitnější prostředí. Jedním z benefitů, které diverzita a inkluze přináší, je například přijímání lepších rozhodnutí.

Rozdílnost a začlenění

Diverzita je rozdílnost a inkluze je začlenění. Pokud se podíváme na rozdílnost a začlenění ze širšího pohledu, můžeme je vnímat jako misi nebo aktivity, které podporují rozdílnost v určitém prostředí a využívají její účinky na dosažení konkurenční výhody. Klíčem k tomu je odlišnost lidí v daném prostředí. Je ale podstatné mít definováno, co rozdílnost a začlenění prakticky znamenají.

Diverzita v praxi

Diverzita znamená, že firma nebo vzdělávací instituce přijímá lidi, kteří jsou rozmanití, a to se odráží v organizaci, v níž působí. Co dělá tým skutečně různorodým? Rozdílnost zahrnuje všechny prvky, díky kterým jsou jednotlivci jedineční. Toto spektrum je mnohem širší než pohlaví, věk, rasa.

SHRM definuje diverzitu jako:

„Kolektivní směs rozdílů a podobností, která zahrnuje například individuální a organizační charakteristiky, hodnoty, přesvědčení, zkušenosti, zázemí, preference a chování.“

Inkluze v praxi

O inkluzi slýcháme často zejména ve spojitosti s diverzitou. Je to však samostatná koncepce. Přijetí různých zaměstnanců či studentů je jen jedna část úspěchu v rámci diverzity a inkluze. Vytvoření kultury, v níž jsou lidé vážení a respektovaní vyžaduje mnohem větší úsilí.

SHRM definuje inkluzi jako:

„Dosažení pracovního prostředí, ve kterém se se všemi jednotlivci zachází spravedlivě a s respektem, zaměstnanci mají stejný přístup k příležitostem a zdrojům a mohou plně přispět k úspěchu organizace.“

Diverzita vs. inkluze

 

Jednoduše řečeno, diverzita se týká povahy a vlastností, které dělají člověka unikátním. Inkluze se zaměřuje na chování a procesy, které zajišťují, aby se lidé cítili vítáni. Inkluze je klíčová pro to, aby byly naše cíle v rámci rozmanitosti úspěšné a je úzce spojena s kulturou dané organizace, která pokud je inkluzivní, podporuje produktivitu a zapojení zaměstnanců či studentů.

SHRM přidává trefný příklad na pochopení diverzity a inkluze:

„Myslete na diverzitu jako na výběr lidí pro pěvecký sbor, kteří mají různé hudební zázemí, hlasové rozsahy a schopnosti. Inkluze pak znamená zajištění toho, aby byly tyto různé hlasy vyslyšeny, oceněny, a aby přispívaly k celkovému výkonu.“

Kde se o rozmanitosti a začlenění dozvím více?

Pokud vás zaujala diverzita a inkluze, uvádíme několik tipů, kde se jí můžete zabývat. V dnešní době jsou k dispozici například workshopy, tento předmět se studuje i na vysokých školách. Rozdílností a začleněním se zabývají i v Kariérku. Další možností, kde se v tomto směru můžete rozvíjet, jsou různé mezinárodní organizace, programy či sítě.

Workshop I & D máme v repertoáru i my v BE-ID human (https://www.beidhuman.com/verejne-kurzy) a zároveň na stránkách najdete spoustu inspirativních článků, rozhovorů či případových studií.

I Kariérko vede studenty k začlenění a rozmanitosti

 

Kariérko je institut pro studenty. Pomocí našeho portálu mohou hledat svůj směr a zorientovat se na trhu práce. „Naší ambicí je, aby se mladí lidé rozhodovali o své kariéře vědomě a s ohledem na své jedinečné nadání a talenty a aktivně získávali nové zkušenosti a znalosti. Zaměřujeme se primárně na studenty základních a středních škol, a to nezávisle na lokalitě a rodinném zázemí, ve kterém žijí, nebo oboru, o který mají zájem.“

Diverzita a inkluze na vysokých školách v ČR a SR

 

Rozmanitostí a začleněním se zabývají i slovenské a české vysoké školy. Ze slovenských vysokých škol je to například Univerzita sv. Cyrila a Metoděje. Zde si můžete diverzitu a inkluzi vybrat například jako téma disertační práce. Pokud se téma diverzita a inkluze nenachází v seznamu témat závěrečných prací, je zde i možnost požádat o vlastní téma závěrečné práce.

Z českých institucí vzdělávání se diverzitou a začleněním zabývají: Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Mendelova univerzita v Brně, České vysoké učení technické v Praze , Univerzita Pardubice, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola ekonomie a managementu, Univerzita Hradec Králové, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, as a Vysoká škola regionálního rozvoje Praha.

Začlenění a rozmanitosti se věnují také následující slovenské univerzity: Univerzita Konstantina filozofa v Nitře, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Trnavská univerzita, Ekonomická univerzita v Bratislavě, Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Erasmus + 

Další možnostÍ, jak se rozmanitostí a začleněním zabývat, je účastnit se programu Erasmus +. Nejčastěji jde o zahraniční studijní mobilitu na jeden nebo více semestrů. Evropská unie zajišťuje také zahraniční Erasmus projekty. Erasmus projekt je několikadenní práce v zahraničí na studentském nebo absolventském projektu. Po ukončení celého stupně studia je možné absolvovat také zahraniční Erasmus + stáž. Co se týče Erasmus +, můžete se ho zúčastnit pouze v zemi Evropské unie.

Během studia existuje také možnost patřit do Erasmus komunity zejména v domovské zemi. Může z vás být takzvaný buddy, který se stará o příchozí studenty ze zahraničí a v praxi zažívá diverzitu a inkluzi. Erasmus lze absolvovat i během střední školy.

Mezinárodní studentská organizace AIESEC

Další prostor, kde se lze zabývat rozmanitostí a začleněním v praxi poskytuje mezinárodní studentská organizace AIESEC. AIESEC komunita je podobná jako Erasmus Student Network (ESN), o které jsme psali výše.

Toastmasters

Další možností je například Toastmasters: https://slovenski.toastmasters.sk/ a https://www.toastmasterscz.com/. V jejich klubech si vzájemně pomáhají budovat veřejné vystupování, komunikaci a vůdcovství. Působí mezinárodně a jejich kluby jsou na Slovensku ve více městech podobně jako AIESEC a ESN. Jejich členové působí v různých oborech.

Existuje mnoho míst, kde se můžete o začlenění a rozmanitosti vzdělávat. Chcete-li však někde vytvořit spravedlivé prostředí a následně z toho prosperovat, podstatné je začít od sebe.

Tento obsah  vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

Autorka článku

Zuzana Zamborská

Zakladatelka a CEO firmy BE-ID human, expertka na inkluzi a diverzitu. Víc než 8 let pomáhá firmám expandovat do zahraničí na trhy od CEE až po USA. Právě při pracovních cestách poznala, jak je inkluze, diverzita a práce s předsudky v týmu nebo ve firmách potřebná a jak umí pomoci inovovat, zvýšit angažovanost zaměstnanců a posouvat je dopředu. Po návratu do Česka se přidala do BE-DNA jako expert na inkluzi a diverzitu. Zároveň založila projekt BE-ID human, kde pomáhají firmám uchopit tuto agendu komplexně a strategicky.

Share This

Share this post with your friends!