fbpx

Asociace debatních klubů: Učíme mladé lidi nejen mluvit, ale i přemýšlet.

Chceš se naučit něco nového, pracovat na sobě, učit se a rozvíjet se? Baví tě diskutovat o aktuálních tématech nebo se chceš o aktuálním dění něco dozvědět? Máš dobré nápady, ale je pro tebe těžké srovnat si myšlenky, přesvědčivě formulovat vlastní názor a před lidmi jej prezentovat? Začni debatovat!

Asociace debatních klubů (ADK) vzdělává žáky základních a středních škol formou soutěží v akademické debatě. V ní proti sobě stojí dva týmy, každý o třech mluvčích, kterým je předloženo společensky kontroverzní téma. Jeden tým má za úkol téma podpořit a druhý se snaží argumentaci protivníka vyvrátit. Úspěšnost řečníků posuzují vyškolení rozhodčí a podobu debaty určují jasně daná pravidla.

Jak debatování funguje

Naše soutěže probíhají celoročně a můžeš se do nich zapojit kdykoliv v průběhu roku. Hlavní soutěží je Debatní liga a její anglická varianta Debate League. Soutěže mají podobu turnajů, a ty probíhají každý měsíc. Týmy z celé České republiky se setkávají vždy v jiném městě a utkávají se v pěti kolech debat. Na turnaje se připravují v debatních klubech, které fungují při školách a každý týden se pravidelně schází. Kromě turnajů samotných nabízí ADK nejen spoustu dalších možností, jak se o debatě něco dozvědět, ale také, jak se v ní zdokonalovat, např. jsou to výukové materiály, webináře, e-learning nebo workshopy a školení, které mohou proběhnout přímo u vás ve škole. 

O čem se debatuje? 

Snahou je nabídnout taková témata, která účastníky zajímají, jsou jim blízká a vychází z aktuálního dění, protože to se každého z nás bezprostředně týká. Témata zasahují do všech možných oblastí – od politiky, přes školství, vědu a technologie, až po bioetiku nebo ekologii. V minulém roce se na soutěžích objevila témata jako: „Kryptoměny by měly být zakázány,” nebo: „Velké sportovní akce by neměly být pořádány v zemích porušující lidská práva.

Proč se zapojit? 

Pokud se chceš naučit něco nového, rozvíjet se a někam se posunout, je debata přesně pro tebe. Některá soutěžní témata pro tebe budou nová a budeš si o nich muset něco zjistit. Díky tomu získáš spoustu nových znalostí o aktuálním dění a o světě okolo nás. Ještě důležitější jsou ale dovednosti, které se můžeš naučit. Ty jsou užitečné nejen ve škole nebo v budoucím zaměstnání, jsou důležité obecně pro fungování v dnešní společnosti. Naučíš se přesvědčivě formulovat svůj názor a prezentovat jej pomocí argumentů. Zbavíš se trémy, debatování ti pomůže nebát se mluvit před lidmi. Také se naučíš kriticky myslet – zpochybňovat a hodnotit informace, se kterými se setkáš. Dokonce si můžeš zlepšit angličtinu, protože anglicky se také debatuje. Kromě toho všeho poznáš spoustu nových míst nejen v ČR, ale i v zahraničí, protože je možné zúčastnit se také mezinárodních debatních akcí. A hlavně potkáš spoustu super lidí a z debatních turnajů si odvezeš spoustu super zážitků.

Zkušenost Filipa Vrťa, dlouholetého účastníka a nyní dobrovolníka

,,Debata mi toho přinesla mnoho, ale vyjmenoval bych asi tři hlavní přínosy. Tím prvním je celkem očekávaně schopnost vyjadřovat se a přemýšlet více do hloubky. Debata mě nejen naučila umět si dobře podložit svá tvrzení, ale také rozebírat a chápat tvrzení druhých. Druhým hlavním přínosem pro mne byla možnost rozvoje cizího jazyka. Čím více jsem se účastnil mezinárodních turnajů, tím lepší byla hlavně má mluvená angličtina. Toto je speciálně v dnešní době rozhodně velmi přínosné. Jako poslední bych zmínil, že kromě rozvoje osobních schopností mi debata přinesla hlavně spoustu nových přátel. Debatní komunita je velmi široká, a právě to mi umožnilo seznámit se se spoustou mně podobných lidí, se kterými je radost trávit čas.“

Jak se zapojit

 Všechny důležité informace, kontakty a materiály najdeš na webových stránkách www.debatovani.cz.

Na adresu info@debatovani.cz můžeš zasílat své dotazy, organizační tým ADK ti se vším vždy rád poradí a také ti může pomoci založit debatní klub přímo u vás ve škole.

Představení organizace

Asociace debatních klubů, z.s. je nevládní neziskovou organizací, spolkem debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Organizuje v České republice soutěže mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v akademickém debatování, a to už od roku 1999. Cílem činnosti ADK je zejména napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí, podporovat rozvoj osobnosti debatérů, prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy. Na jejich webu najdeš nejen, jak se do programu zapojit a co udělat pro založení debatního klubu u vás ve škole, ale také spoustu užitečných výukových materiálů.

Share This

Share this post with your friends!