fbpx

ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou soukromou školou v ČR, kterou založila v roce 2000 nadnárodní společnost ŠKODA AUTO. V roce 2019 se z původně ekonomicky orientované vysoké školy proměnila v ekonomickotechnickou, a to díky otevření bakalářských studijních programů – Průmyslového managementu a Podnikové ekonomiky a manažerské informatiky. Tyto studijní programy při výuce využívají moderní interaktivní metody a manažerské hry, práci na technických projektech s využitím technických laboratoří nebo také účast na pravidelných exkurzích u předních průmyslových výrobců.

STUDY & WORK a další benefity studia

Jako jediná vysoká škola v České republice zavedla ŠKODA AUTO Vysoká škola duální studium STUDY & WORK, díky kterému mohou studenti studovat a rovnou být zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO nebo firmy Faurecia, a v jednání je spolupráce v tomto směru i s dalšími firmami. Program umožňuje studentům vhled do fungování různých typů mezinárodních firem během celého bakalářského studia. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí řadu benefitů, kterými studenty motivuje k dobrým studijním výsledkům. Mezi ně patří tzv. motivační program, v jehož rámci mohou talentovaní uchazeči s výbornými studijními předpoklady studovat zadarmo.

Každý student dále může dosáhnout prospěchového stipendia. Škola studentům nabízí program operativního leasingu STUDY & DRIVE, v rámci kterého mohou získat výhodné operativní leasingy osobních automobilů společnosti ŠKODA AUTO.

Praxe a zahraniční zkušenost

Součástí studia všech bakalářských studijních programů je placená praxe, kterou studenti vykonávají v 5. semestru, a to buď u špičkových zaměstnavatelů nejen v České republice, ale díky výbornému mezinárodnímu renomé ŠKODA AUTO Vysoké školy a její spolupráci se zakladatelskou společností ŠKODA AUTO také v zahraničí, a to v EU i mimo Evropu. Studenty školy přijímají na dobře placené stáže i nadnárodní společnosti jako Bentley Motors Ltd., AUDI AG, Porsche AG. ŠKODA AUTO Deutschland či VW podniky.

Semestr či celý rok na některé zahraniční partnerské univerzitě absolvuje přes 60 % studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy. Mezinárodní rozměr si ŠKODA AUTO Vysoká škola vybudovala také díky účasti na řadě mezinárodních výzkumných i vzdělávacích projektů, v jejichž rámci mj. předává zahraničním partnerům svůj model výuky stavěný na kombinaci teoretických znalostí a praxe. Jako jediná česká vysoká škola získala ŠKODA AUTO Vysoká škola pro své studijní programy prestižní americkou akreditaci ACBSP. ŠKODA AUTO Vysoká škola působí rovněž na trhu celoživotního vzdělávání, kde zprostředkovává pro jednotlivce i firmy kurzy reagující na potřeby špičkových zaměstnavatelů.

Příběhy absolventů a školní poradenství

V rámci oslav 20 let od založení si ŠKODA AUTO Vysoká škola pro studenty i širokou veřejnost připravila řadu akcí, které však s ohledem na Covid-19 situaci nebylo možné uskutečnit, a tak vznikly náhradní ON-LINE aktivity, jako třeba SERIÁL ,,20 LET- 20 PŘÍBĚHŮ“, kde se představují absolventi školy: https://www.savs.cz/o-skole/20-let-20-pribehu
Pokud byste měli zájem o studium a chtěli se na cokoliv zeptat, škola má studijní poradenství. Její služby ale obnáší i kariérní, interkulturní a psychologické poradenství.

Vysoká škola zajišťuje komplexní poradenství v oblasti praxí, uplatnění po absolvování studia, i v oblasti zakládání start-up firem. Pomohou vám dle oboru studia vybrat vhodnou pozici. Rádi se studenty zkonzultují také CV.

Tento obsah byl vytvořen za finanční podpory ŠKODA AUTO a.s.

Představení školy

ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000. Představenstvo ŠKODA AUTO a. s. se v roce 1999 rozhodlo založit vlastní vysokou školu, protože nenacházelo na trhu dost absolventů ekonomických škol s dobrým základem technického vzdělání, kteří by byli připraveni na práci v průmyslovém podniku. Záměrem tedy bylo připravovat vynikající podnikové ekonomy, kteří budou mít zároveň dobré technické základy a také budou výborně jazykově a interkulturně vybaveni, aby mohli pracovat v nadnárodním prostředí společnosti působící v globálním měřítku.

https://www.savs.cz/

Share This

Share this post with your friends!