fbpx

Lata – mentoringové dobrovolnictví

Latu založil před 25 lety profesor Oldřich Matoušek společně se svými studenty. Byli podporou dospívajícím a mladým lidem, kteří se svým chováním dostali do rozporu se zákonem a ocitli se na scestí. Dnes Lata pomáhá mnohem širšímu okruhu dětí a mladých lidí v Praze a blízkém okolí. Pracovníci provází i celé rodiny a připravují s nimi rodinné konference.

S dobrovolníky se to lépe táhne! 

Latě i nadále pomáhají dobrovolníci. Stávají se mentory v programu Ve dvou se to lépe táhne. Pracovníci je propojují s mladšími vrstevníky ve věku 12–26 let (tzv. „mentee“), kteří mají svoji životní cestu o něco klikatější a přicházejí do Laty pro pomoc. Díky schůzkám s mentorem mají možnost zažít vztah, ve kterém se mohou rozvíjet, učit a zažívat pocit úspěchu. Společně podnikají, co je baví, od procházek přes kulturu až po sport.

Laťácký mentoring je založený na vrstevnickém principu. To znamená, že dbáme na to, aby byl dobrovolník – mentor jen o něco starší než mentee. Každý mentor má v Latě navíc ještě svého průvodce – pracovníka, který dvojici provází. 

Co pro dobrovolníka znamená „být mentorem“?

Všeobecně uznávanou podstatou mentoringu je na důvěře založený vztah dvou lidí, v němž jeden zastává roli mentora a podporuje a rozvíjí druhého. Mentor umí naslouchat, vcítit se, respektovat, podporovat a být důsledný. Pomáhá svému svěřenci lépe poznat sebe sama a učit se.

Mohlo by se zdát, že ze vztahu těží pouze mentee. Zkušenost mentorů však říká, že obohacování je vzájemné. Mentor prostřednictvím vztahu rozvíjí své sociální dovednosti a prohlubuje své sebepoznání.

Zkušenosti dobrovolníků

Katka: ,,Někomu by se mohlo možná zdát, že dobrovolnictví je o jakémsi sebeobětování, ale já osobně tím mnohem víc získávám. A dokonce čím déle se dobrovolnictví věnuji, tím více. Od setkání s fajn lidmi, přes práci na sobě samé až po naplňující zážitky s klientem a lidmi v Latě.“

Eva: ,,Zkušenost v Latě pro mě byla vážně nenahraditelná. Zejména díky skvělým vedoucím pracovníkům, super partě dobrovolníků a jedinečným klientům. Všechno to začalo zvědavostí, touhou se něco dozvědět, někomu pomoct a zjistit svoje možnosti. A s klidným svědomím můžu říct, že to vše se naplnilo včetně poznání vlastních možností, které by nebyly tak velké nebýt skvělé opory laťáckého týmu. „

Petr: Když se zamyslím nad tím, co obecně přináší dobrovolnictví do života, vybaví se mi toho spousta. Ale myslím, že tím největším přínosem je získání širšího pohledu na lidský život jako takový. Člověk pozná a uvědomí si, jak může být život rozmanitý, někdy dobrý, někdy zlý, někdy absurdní, a že je třeba si na tomto světě pomáhat a spolupracovat. Dobrovolnická činnost mi přinesla do života spoustu skvělých lidí, zážitků a zkušeností, které pro mě mají uplatnění v každé životní situaci. Naučil jsem se lépe vnímat své okolí a prací s klientem jsem se také postupně dozvídal spoustu věcí o sobě samém.“

Jak se stát dobrovolníkem a mentorem v Latě? 

Je potřeba vejít se do věkové hranice 18-30 let a mít čas a chuť věnovat alespoň po dobu jednoho roku laťáckému menteemu a práci v mentoringovém programu 3 – 4 hodiny týdně.

Zájemce o mentoringové dobrovolnictví pak čeká úvodní pohovor, psychologický test a úvodní mentoringový výcvik, kterým je třeba úspěšně projít.  

 „Dobrovolnictví znamená udělat něco pro druhé a úplně mimochodem,

získat nenahraditelnou lidskou zkušenost.“

Představení organizace

Lata je pražská nezisková organizace s posláním pomáhat dětem, mladým lidem a rodinám při překonávání nepříznivých nebo ohrožujících životních situací. Prostřednictvím svých programů usiluje o zdravé a bezpečné vztahy dětí a mladých lidí, naplňující volný čas a předcházení rizikovému chování.  Rodinám pomáhá posilovat zdravé vztahy a vytvářet vhodné prostředí pro zdravý vývoj dětí.

http://www.lata.cz/

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na e-mail: info@karierko.cz

Share This

Share this post with your friends!