fbpx

Neboj se promluvit 

Jednoho dne jsem se tak nějak omylem ocitl na zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, organizace, o jejíž existenci jsem nikdy dříve neměl nejmenší ponětí. A právě tento krok do neznáma mi otevřel dveře do světa.

Zmíněný mládežnický parlament se zasazuje o lepší postavení dětí a mládeže ve městě, a skrze různorodé aktivity neformálně vzdělává studenty z Ostravy a okolí. Za téměř tři roky členství jsem se prací na různorodých úkolech přiučil dovednostem, které mi nikdo nevezme a zároveň jsem vystřídal různé pozice včetně předsedy sdružení. Naučil jsem se plánovat svůj čas efektivně, plnit úkoly před stanovenými „deadliny’,“ psát e-maily redakcím regionálních deníků, jednat s vrcholnými představiteli města, pořádat workshopy, přednášky, krajské konference nebo napsat žádost o finanční dotaci, náležitě si ji obhájit a správně vyúčtovat. Naučil jsem se takovým aktivitám, o kterých by se mi ve školním vyučování mohlo jen zdát.

Mé zahraniční zkušenosti 

Díky inspirativním lidem jsem se dozvěděl o existenci skvělých projektů pro mládež, jako jsou Simulace zastupitelstva Mladých demokratů, Pražský studentský summit, Český model amerického kongresu či Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Tímto se mi naskytla možnost účastnit se projektů na krajské, celostátní i nadnárodní úrovni. Byl jsem přizván k jednání Národní pracovní skupiny dialogu s mládeží, jako jeden z padesátky zástupců mládežnických iniciativ jsem vyjednával v srdci EU, Bruselu, lepší podmínky pro existenci a rozrůstání sítě sdružující aktivní mladé v rámci Evropy.

A také jsem se již dvakrát zúčastnil zasedání švýcarských mládežnických parlamentů, v Neuchâtelu a St. Gallenu, kde se mi podařilo oslovit partnery pro mezinárodní setkání parlamentů mládeže v Ostravě, které se snad brzy díky usilovné práci všech členů ostravského parlamentu stane skutečností. Zkušenosti s neformálním vzděláváním a cestováním jsem mohl mimo jiné předat jako „živá kniha“ na středoškolské konferenci „Umění žít spolu“.

Práce v Informačním centru pro mládež Ostrava

Chtěl bych především vyzdvihnout, že díky současným kontaktům mi byla nabídnuta práce vedoucího v Informačním centru pro mládež Ostrava , což je instituce spadající pod evropskou síť Eryica a je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem těchto regionálních center je poskytování bezplatného poradenství v oblastech dotýkajících se života snad všech mladých lidí. Pro to, abych mohl poskytovat důvěrné a relevantní informace, jsem musel vystudovat pedagogiku volného času. Teď již mohu komukoliv pomoci, poradit, předat užitečné kontakty a nasměrovat ho k odborníkům.

Mimo to nabízí Infocentrum bezplatné prostory k seberealizaci mladých, pomůže naplánovat časový průběh události, efektivně ji propagovat, a umožnit tak seberealizaci mladých při pořádání ať už besed, cestovatelských přednášek, diskusních klubů, kurzu první pomoci či vernisáží obrazů. Rád bych také zmínil, že síť eurocenter pro mládež spolu vytvořila kompletní databázi středních a vysokých škol Infoabsolvent, kde si může zájemce vyplnit kariérový test, dle zadaných kritérií vyhledat požadovaný studijní obor, a zároveň se z praktických návodů dozvědět, na co si dát pozor při hledání bydlení, brigády nebo studia v zahraničí.

Všechno výše popsané mě inspirovalo zajímat se více o okolí, v němž se denně pohybuji. Nově tak navštěvuji zasedání obecního zastupitelstva, vznáším podnětné dotazy a připravuji projekt estetizace veřejného prostoru, který může být podpořen tzv. participativním rozpočtem. Začlenění se do různorodých aktivit mě naučilo myslet inovativně, plánovat efektivně, nebát se zeptat odborníků a bez obav vyjadřovat svůj názor. Přidávám větu na závěr: „Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.” (Konfucius).

Věřím, že i Ty sebereš odvahu a odhodláš se k velkému kroku,

který buď zamýšlíš dlouhou dobu a bojíš se vykročit do neznáma,

anebo naopak objevíš něco, co Tě opravdu bude bavit a naplňovat.

 

Autor článku

Vilém, 19 let

Studuji na gymnáziu v Ostravě a rád cestuji a poznávám při tom specifickou kulturu, zvyky a socioekonomickou situaci jednotlivých zemí. Mezi mé zájmy patří dále německý jazyk, rozvoj měst, regionů a veřejná správa, což jsou obory, kterým bych se chtěl věnovat na vysoké škole.

Share This

Share this post with your friends!