fbpx

Změny na trhu práce a jak se na ně připravit

Změny na trhu práce, automatizace, nové technologie – témata blízké budoucnosti, o kterých bychom se v bavili v prvé řadě, pokud by nás nepotkal koronavirus. Jak pandemie mění trh práce?

Zásadně. Spousta podniků musela zavřít zcela, některé sice zkusily okénkový prodej nebo dovoz – ten však ekonomický propad většinou nezastaví, jen jej lehce zmírní. Máme zavřené restaurace, kavárny, kina, kadeřnictví, cestovní kanceláře krachují a s nimi i další firmy, které poskytují služby a nemohou si dovolit měsíční nebo i několikaměsíční nulový zisk. Situace, která nastala v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu nás ovlivňuje všechny. Spousta firem to nejspíš nezvládne. Budou tedy postupně mizet pracovní příležitosti a nezaměstnanost naroste.

Nejspíš si říkáš, že tyto vyhlídky nezní zrovna optimisticky. A možná se to všechno děje v době, kdy se chceš vypravit na novou životní cestu do prvního zaměstnání. Co s tím? Jak můžeš z této situace vybruslit tak, aby Tvůj start byl úspěšný?

Rozvíjej své kompetence!

Kompetence se dělí na několik druhů.

Pro Tebe je v tuto chvíli nejvýhodnější zaměřit se na “přenositelné kompetence”.

To jsou takové dovednosti, které můžeš využít napříč různými obory.

O co jde?

 • Pěstuj si dovednost fungovat v online prostoru (vyhledávat, analyzovat, propojovat a vytvářet informace apod.)
 • kriticky přemýšlej a řeš problémy (rozeznávej “fake news”, nauč se orientovat ve velkém množství informací a činit z nich objektivní závěry),

 • používej různé informační zdroje (tvoř si vždy širší obrázek k danému tématu – propojuj relevantní informace napříč obory např. poznatky z fyziky, biologie a základů společenských věd v jeden celek),

 • rozvíjej svoji emoční inteligenci (při jednání s ostatními nemysli jen na sebe, přemýšlej i o tom jak se tvůj protějšek může při jednání s tebou cítit),
 • buď flexibilní a pěstuj svoji adaptabilitu (reaguj na změny flexibilně, hledej nová řešení a přístupy; nauč se pružněji se přizpůsobovat novým situacím; zkus nelpět na tom, jak se věci měly doteď),
 • a buď aktivní ve svém vzdělávání (jen ty jsi zodpovědný za to, kolik toho umíš a jaké dovednosti můžeš svému budoucímu nebo současnému zaměstnavateli nabídnout; škola ti sice nabídla paletu informací, ale je jen na tobě, jak je uvedeš do praxe).

Kde tyto dovednosti můžeš použít?

Budou se ti hodit vlastně všude a po celý Tvůj život. Právě proto se nazývají “přenositelné” kompetence.

V tuto chvíli je můžeš nejlépe využít a poté dál rozvíjet v následujících oborech a odvětvích:
(samozřejmě po odeznění současných nouzových opatření)

 • sociální služby a pomoc sociálně slabým skupinám, 
 • zábava a zážitky: restaurace, kavárny, kina aj.,
 • vzdělávání všech věkových skupin: osobní a profesní rozvoj, celoživotní vzdělávání, poradenství, doučování: online a offline,
 • vedení lidí různého věku, profesí a původu: toto se dá najít téměř v každé velké firmě,
 • práce s technologiemi, IT, online marketing aj.,
 •  kreativní obory, např. hudba, tanec, design apod.

Kde se to všechno můžeš naučit?

Měj na mysli, že než budeš opravdu ovládat všechny přenositelné kompetence, bude to chtít nějaký čas, vytrvalost a praxi. Nikdo neočekává, že budeš ve všem výborný okamžitě. Někdo si tyto dovednosti osvojuje celý život, a i to je naprosto v pořádku.

Některé kompetence získáš samostatnou prací – např. dovednost vyhledávat a analyzovat informace. Ostatní se nejlépe naučíš až samotnou praxí, a to jak prací na školních projektech, brigádách a stážích nebo až v samotným zaměstnáním. Příkladem je adaptabilita a flexibilita. Představte si, že píšeš do studentských novin reportáž. Článek ti několikrát vrátí k přepracování. Je to nepříjemné? Máš chuť to zabalit? Vytrvej a vnímej to jako příležitost – právě teď se učíš být flexibilní.

Profese a obory, kde můžeš používat přenositelné kompetence, jsou přesně ty, kde je větší šance, že lidskou práci časem nenahradí robot. Práce na zdokonalování tvých kompetencí se ti zkrátka v budoucnosti vyplatí.

„ Mít rozmanité “skills” je důležité, můžeš je použit v různých pracích.

Rozvíjet je můžeš samostatně, většinou se je však nejlépe naučíš v praxi a na seminářích. “

*Více informací o této problematice je možné se dozvědět na Valeryho webináři 29. dubna, více informací zdehttp://ow.ly/m9KX30qwdNU

Autor článku

Valery Senichev

Kariérní poradce a psycholog Valery Senichev se zaměřuje na témata talentů a klíčových kompetencí, potřebných pro uplatnění ve stávajících a nově vznikajících profesích. Konzultuje projekty se zaměřením na budoucnost práce a future skills, provádí workshopy pro manažery na profesní a osobní rozvoj.
Ve své práci kombinuje klasické poradenské přístupy a nové přístupy včetně designu kariéry ve virtuální realitě.

www.educamp.cz

 

Share This

Share this post with your friends!