fbpx

Vyber si svůj osobnostní test a otestuj svůj potenciál

Nikdy nebylo k dispozici tolik metod na sebepoznání, jako je tomu teď. Máme k dispozici velmi bohatý výběr metod a testů, které pomáhají s nasměrováním a objevením potenciálu různých skupin lidí – děti, studenti, ale i dospělí profesionálové. Sama už roky používám kariérní, talentové a osobnostní testy v rámci své profese, ale stále přibývají nové, inovované, kvalitnější. Proto jsem ve spolupráci s kouči, trenéry a lektory osobnostního rozvoje připravila přehled nejznámějších kariérních testů, a vypsala jejich specifika, omezení, výhody a jaké přinášejí výsledky. 

Výsledky testů byste si měli vždy zobrazit ve větším kontextu, v kontextu vašeho života, studia nebo kariéry. U každého výsledku se vždy zamyslete, kdy se vám daný talent nebo charakteristika projevily v běžném životě, a tím získáte i vnitřní přesvědčení: “Ano, opravdu mám tento talent, jen jsem si to doteď neuvědomoval”. Výsledky vám pomohou otevřít oči, poznat sám sebe a nastartovat vaši profesní nebo životní cestu.  Zeptali jsme se odborníků na práci s různými metodami a testy a přinášíme vám přehled testů a aplikací, které vám pomůžou objevit vlastní potenciál. Níže najdete testy, kterým jsme se podívali na zoubek a odborníky, kteří nám s tímto mini průzkumem pomáhali.

 

Přehled talentových a osobnostních testů

Klíčové výhody testu: 

 • jednoduchý, srozumitelný, efektivní
 • jednoduše aplikovatelný v praxi
 • celosvětově nejpoužívanější typologie (ročně jej využije více než 1 milion osob a využívá ho velké množství firem) 
 • rozděluje lidi na 4 základní typy 

Pro koho je test nejvhodnější:

 • tento test je vhodný pro všechny (student, zaměstnanec, manažer, učitel, rodič)
 • určený těm, kteří chtějí být v životě efektivnější a chtějí rozumět druhým a mít s nimi lepší vztahy

Porovnání finance vs. čas. vs. výsledek:

Čas: 20-25 minut            Cena: 98 EUR*  

 * (je doporučena konzultace s kariérním koučem kvůli správnému pochopení výsledků)

Výsledek: 23 stranná analýza

Forma výsledku:

Výsledek popisuje silné a slabé stránky jedince a doporučení, jak s nimi pracovat, jak zvýšit svoji osobní i týmovou efektivitu. Výsledky nám pomáhají: zvýšit osobní efektivitu, zlepšit komunikaci a vztahy s ostatními, postavit motivovaný a výkonný tým.

Jazyk testování:

čeština

Gallup Clifton Strengthsfinder

Odkaz na samostatný článek o Gallup testu

Klíčové výhody testu: 

 • výsledky zobrazují TOP talenty a silné stránky, ale i ty slabé 
 • talenty jsou neměnné, tzn. jeden výsledek testu na celý život
 • test ročně použijí miliony lidí
 • jedná se o uznávaný test ve firmách 

Pro koho je test nejvhodnější:

 • tento test je určen od studentů po dospělé 
 • může být absolvován v jakékoliv fázi života

Porovnání finance vs. čas. vs. výsledek:

              Čas: 40 minut              Cena: 2 varianty*  

 * 570,- Kč (zkrácený výstup – TOP 5 talentů), 1 424,- Kč (komplexní výstup 34 talentů)

Výsledek: 13 stran (zkrácený výstup), 25 stran (komplexní výstup), kde jsou popsány jednotlivé talenty a jejich využití v praxi

Forma výsledku:

Popisuje až 34 talentů člověka seřazených od nejsilnějších po nejslabší. Výsledky odhalují člověku do jaké míry je silný v realizaci, ovlivňování jiných, v budování vztahů a strategickém myšlení. Výstup je podrobný a webové stránky nabízí řadu edukačních videí, knih a článků.

Jazyk testování:

čeština

MBTI – 16 personalities

Odkaz na test

Klíčové výhody testu: 

 • díky mechanismu opakujících se otázek v různém znění je zajištěna pravdivost a nezkreslenost odpovědí
 • otázky jsou zaměřeny na situace a nejen na tvrzení, tzn. můžete si představit, jak byste se v dané situaci zachoval

Pro koho je test nejvhodnější:

 • test je vhodný pro všechny věkové kategorie
 • jeho výsledky ocení především osoby, které jsou v kontaktu s lidmi 

Jazyk testování:

všechny světové jazyky včetně češtiny

Porovnání finance vs. čas. vs. výsledek:

 Čas: 10-15 minut         Cena: Zdarma

Výsledek: kombinace 4 písmen*, která charakterizují osobnost člověka

Forma výsledku:

Výsledkem je pochopení vlastního chování, ale i chování ostatních. Např. ENTJ znamená: E – extrovertní, I – intuice, T – přemýšlivý, J – usuzující a popis vypadá takto: Asertivní a otevření – mají touhu vést. Výborná schopnost porozumět složitým organizačním problémům a vytvářet celistvá řešení. Inteligentní a dobře informovaní, obvykle vynikají v rétorice. Oceňují znalosti a schopnosti. Často mívají malé pochopení pro neefektivnost nebo nepořádek.

 • *I – Introverze
 • E – Extraverze
 • S – Smysly (Sensing)
 • N – Intuice (iNtuition)
 • T – Myšlení (Thinking)
 • F – Cítění (Feeling)
 • J – Usuzování (Judging)
 • P – Vnímání (Perceiving)

GPOP (Golden Profiler of Personality)

Klíčové výhody testu: 

 • dotazníková metoda – 116 otázek
 • používá stejné označení jako MBTI, ale navíc přidává jednu důležitou škálu – stresovou zátěž
 • je standardizovaný na českou populaci 

Pro koho je test nejvhodnější

 • je určen osobám starším 16 let a dospělým

Jazyk testování:

čeština

Porovnání finance vs. čas. vs. výsledek:

Čas: 30 minut                 Cena: 400-500 Kč 

Výsledek: 

Na základě výsledků můžete lépe poznat a pochopit:

 • odkud čerpáte svou psychickou energii,
 • jak zpravidla vnímáte skutečnost, 
 • jak se rozhodujete,
 • jaký je váš životní styl,
 • jak reagujete na stres. 

Forma výsledku:

 Podrobný 30 stránkový rozbor, který je strukturován tak, aby se v něm člověk dokázal zorientovat sám bez pomoci kouče

Klíčové výhody testu: 

 • identifikuje přirozené talenty a silné stránky v osobním i profesním kontextu
 • pomáhá s identifikací role v týmu

Pro koho je test nejvhodnější

 • pro studenty SŠ, VŠ, absolventy a první pracovní uplatnění, při změně profese/kariéry 

Jazyk testování:

čeština

Porovnání finance vs. čas. vs. výsledek:

Čas: 20 minut                 Cena:  97 USD

Výsledek: 

Výsledek popisuje přirozený talent a silné stránky v profesionálním kontextu. Pomáhá pochopit vlastní přidanou hodnotu a přínos pro ostatní, pomáhá s volbou vhodné role v týmu a činností, které vám jdou snadno.

Forma výsledku:

 Detailní zpráva o profilu člověka, identifikuje primární preference a silné stránky člověka pomocí čtyř základních energií a osmi osobnostních profilů 

Klíčové výhody testu: 

 • je postaven na genetickém imprintu do naší DNA, to znamená na našich vrozených darech, talentech, které máme od narození po celý život
 • nejedná se o dotazník ani otázky
 • je postaven je na 3 hodnotách: datum, čas a místo narození

Pro koho je test nejvhodnější:

 • je vhodný pro dospělé jedince, kteří jsou již v pracovním nebo podnikatelském procesu,
 • ukazuje, jaké oblasti, činnosti, sféry jsou pro vás přirozené a podporující a které byste měli naopak přenechat ostatním 

Porovnání finance vs. čas. vs. výsledek:

        Čas: 1 minuta             Cena: 49 EUR*

 * je potřeba připočítat čas konzultanta/kariérového kouče, který vás výsledky provede)

Výsledek: 10 stran koncentrovaných informací o všech aspektech pracovně podnikatelského života

Forma výsledku:

Report ukazuje následující oblasti: oblasti vlivu, nejvýznamnější talenty, týmová role, způsob kooperace s ostatními, profil prosperity, způsob rozhodování, leadership styl (jak vedete ostatní, jak se sám vnímám v takové roli a jak mě vnímá okolí, jaké je vaše autentické chování v konfliktech).

Jazyk testování:

angličtina a němčina

Team Roles: Engage Hill 

Odkaz na webové stránky

Klíčové výhody testu: 

 • jednoduchá a hravá forma,
 • formou aplikace, nikoliv dotazníku
 • krátká doba dotazování – do 10 minut
 • technika dotazování umožňuje vyjádřit postoje nejen racionálně, ale i v souvislosti s emocemi

Pro koho je test nejvhodnější:

 • je určen jednotlivcům, kteří jsou součástí týmu 
 • jedna z nejlepších pomůcek pro každého, kdo rozhoduje o tom, jakou pozici má v týmu zastávat
 • s testy pracují i HR profesionálové, manažeři nebo team leadeři 
 • jednotlivcům v týmu přináší možnost se více poznat a objevit typ práce, který mu bude sedět

Porovnání finance vs. čas. vs. výsledek:

Čas: 10 minut                          Cena: 20 eur

Výsledek: umožňuje najít prostředí a typ práce, které danému jedinci nejvíce vyhovují, aby byl maximálně efektivní, angažovaný a šťastný

Forma výsledku:

Žebříček rolí – od těch, které každému z nás sedí nejvíce po ty, ve kterých se necítíme dobře a náš celkový potenciál pro leadership a týmovost.

Každá role je detailně popsána vč. jejího největšího přínosu, potenciálních slabostí nebo prostředí, které jí nevyhovuje. 

Jazyk testování:

čeština, angličtina a další

Odborníci, kteří s tímto průzkumem pomáhali

 • DISK: Jaroslava Vaculčiaková
 • Gallup Strengthsfinder: Jana Švarná
 • MBTI – 16 personalities: David Kálmán  
 • GPOP: Pavel Janoušek 
 • Talent Dynamics: Zuzana Jojicová
 • Team roles: Engage Hill  – Egita Renovica, Filip Brodan
 • Genius Report: Roman Mikluš

Autor článku

 

Jana Švarná – talent koučka, lektor rozvojových workshopů a zakladatelka Talent Centra International s.r.o., 38 let

Jana před sedmi lety po dlouholeté kariéře v headhuntingu a práci v korporátu odešla pracovat na volnou nohu. Hledala pozici, kde bude moci pomáhat lidem objevovat jejich potenciál, a protože žádnou podobnou práci na trhu nenašla, založila si vlastní firmu, Talent Centrum. Nyní se věnuje koučování, lektorování, tréninku silných stránek a odstraňování překážek, které nás brzdí na naší profesní cestě. Ve volném čase ráda maluje obrazy, pomáhá jí to rozvíjet kreativitu.

 

Share This

Share this post with your friends!