fbpx

Neziskové organizace – Mladoboleslavsko

Skalní města, romantická údolí, unikátní stepní oblast a množství rybníků, v čele s Máchovým jezerem a Českým rájem – to jsou jen některé z mnoha přírodních krás, které Mladoboleslavsko nabízí. Jaké možnosti nabízí pro studenty v oblasti dobrovolnictví a neziskového sektoru v rámci jejich kariéry a osobního rozvoje?

Mladoboleslavsko otevřené dobrovolníkům

Dobrý pocit, zkušenosti, dovednosti, kontakty a pomoc ostatním. Několik důvodů pro to, začít s dobrovolnictvím.

Co vám nabízí Mladoboleslavsko v této oblasti?

Projekt Na kole v každém věku

Jak umožnit lidem, kteří jsou věkově nebo pohybově hendikepováni, zážitek z jízdy na kole? Připoj se k projektu Na kole v každém věku, který vznikl v Mladé Boleslavi. Je inspirován projektem Cycling Without Age, který vznikl v Kodani.

Výhody: je to ekologické, zasportuješ si a ještě potěšíš někoho dalšího, kdo by na kolo sám vyrazit nemohl.

Chceš se přidat? Napiš na piloti@kolemnakole.cz, bude tě čekat tréninkový kurz a můžeš začít! Jezdí se na elektrické trojkolce. Využij svůj čas smysluplně a věnuj jeho část ostatním.

Dobrovolnické centrum Klaudiánovy nemocnice

 

Jednou z částí mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice je Dobrovolnické centrum, které sdružuje dobrovolníky, pro práci s pacienty nemocnice. Cílem je udržovat pacienty v kontaktu se zdravým světem, posílit jejich klid a duševní pohodu, pomoci ve snaze k uzdravení a přinést do nemocnice lidský kontakt. Dobrovolníci jsou speciálně vyškoleni, aby poznali, kdy si stačí s pacientem popovídat o všedních věcech, kde je třeba vyslechnout si jeho životní příběh, nebo kde pomůže třeba společná četba z knih. Dětem pomáhají překlenout období pomocí vyprávění nebo inscenací pohádek, jindy tematicky motivovanou návštěvou. Koordinátora dobrovolníků můžete kontaktovat např. e-mailem dobrovolnik@onmb.cz.

LUMA MB

LUMA MB
Společnost, která již 17 let pomáhá lidem zvládat životní krize a těžké životní situace. Pomáhá rodinám s ohroženými dětmi, obětem domácího násilí a trestných činů nebo osobám ve finanční tísni. Poskytují také potravinovou pomoc. Pro studenty sociálních a právních oborů VŠ a VOŠ nabízí bezplatné stáže.

Více informací: https://www.luma-mb.cz/nabidka-stazi

Ekocentrum MB

Pracoviště Ekocentrum Zahrada je zaměřené na ekologickou výchovu a osvětu a funguje jako součást DDM v Mladé Boleslavi. Každý rok pořádají akci Zeměfest. Na postu dobrovolníka se můžete stát externím vedoucím kroužku, nebo dobrovolným pomocníkem s akcemi a činnostmi, které připravují. Zájem zde mají o otevřené a flexibilní spolupracovníky s alespoň minimálním pedagogickým vzděláním, přírodovědnými znalostmi a zkušenostmi. Musíte mít i ochotu k dlouhodobější spolupráci a osobnímu rozvoji.

Více informaci: https://www.mb-eko.cz/zahrada

 

Centrum pro integraci cizinců

V mladoboleslavském Domě kultury se nachází pracoviště občanského sdružení CIC, které si klade za cíl pomoci cizincům při začlenění do české společnosti. Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb, vzdělávacích a dobrovolnických aktivit pro cizince, kteří jsou dlouhodobě či trvale usazeni v ČR. V Mladé Boleslavi její pobočka nabízí sociální a pracovní poradenství, češtinu pro cizince i sociálně aktivizační službu.

Tato organizace nabízí program pro dobrovolníky ve formě “Otevřeného klubu”. Pokud chcete pomáhat cizincům naučit se česky, nebo můžete pomoci s organizací akcí, procházek a výletů pro cizince a Čechy, neváhejte tuto organizaci kontaktovat.

ZO Neslyšících Mladá Boleslav

Náplní této organizace je poskytnout neslyšícím možnosti setkávání při klubové činnosti. Pro neslyšící zajišťují také vzdělávací akce ve formě seminářů, pořádají výlety, exkurze a zajišťují také tlumočnickou činnosti. Více informací: http://www.zonmb.wz.cz/

Staň se součástí hnutí SKAUT Mladá Boleslav

 

Celosvětové hnutí, které si klade za cíl sebevýchovu dětí a mládeže se nachází i na území Mladé Boleslavi. V tomto městě má dva oddíly, které jsou pro děti od 6 let a pro děti 6 – 16 let. Ve skautu může poznat partu na celý život, naučíte se sebedůvěře, samostatnosti a férovosti a zažijete mnoho nového. Skauti se setkávají na svých schůzkách v klubovnách, kde si mohou hrát, sportovat i tvořit. V České republice je nyní téměř 68 000 skautů a vy můžete rozšířit jejich řady. Více informací: http://skautmb.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna vám může pomoci

Pro okres Mladá Boleslav je zřízena také pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje. Najdete ji na adrese Václavkova 1040, Mladá Boleslav. Poradna pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a
adolescentního věku (většinou ve věku od 3 do 19 let).

V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK také zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů. Doplňkovou činností je pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí.

Mladá Boleslav aneb možnosti tu jsou

Tento článek slouží jako inspirace a výběr možností, které nabízí Mladoboleslavsko v neziskovém sektoru. Místa, kde se můžete zapojit a obohatit sebe nebo ostatní. Není nutné se zapojit všude, ale věřím, že vás některá organizace zaujala nebo by pro vás mohla být místem prvního kontaktu, kde můžete hledat pomoc.

Tento obsah byl vytvořen za finanční podpory ŠKODA AUTO a.s.

Autor článku

Kamila

Kamila se věnovala studiu více oborů a hledala, ve kterém z nich se najde. Nakonec spojila alespoň části studia a svůj hlavní pracovní poměr v současnosti má na pozici marketingového koordinátora. Baví ji věci týkající se marketingu, od grafiky až po sociální sítě a online reklamu. Proto se přidala k projektu Kariérko, aby přispěla tím co zná, a naučila se novým dovednostem. Kariérko vnímá jako projekt, který by jí v minulosti nejspíš usnadnil volbu studia a práce. V současnosti tam nachází inspiraci a možnosti pro svůj rozvoj. Proto se rozhodla tento projekt podpořit jako dobrovolník v části marketingu. 

 

Share This

Share this post with your friends!