fbpx

Jak na Blue Book stáž

Zajímá tě stáž v Evropské komisi, ale nemáš dostatek informací? Potřebuješ poradit, co dělat, aby ses na stáž dostal/a? Tento článek ti zodpoví tvé otázky. 

Co to je Blue Book stáž

Blue Book stáž je skvělou příležitostí poznat, jak fungují velké mezinárodní organizace, a vyzkoušet si různé pracovní role. Stáž v Evropské komisi probíhá 5 měsíců a to ve dvou termínech: od března do července a od října do února. Většina stážistů pracuje v Bruselu, kde jsou různá generální ředitelství, jež hledají lidi zaměřené na širokou škálu dovedností. Jinými slovy, není potřeba mít vystudované mezinárodní vztahy a politologii, které jsou s prací v Evropské unii často spojovány. Navíc je také přes systém Blue Book stáží možné působit i v jiných státech, jako je například překladatelství v Lucembursku nebo agentura Frontex v Polsku. Nebo také na jednotlivých zastoupení Evropské komise, které je rovněž v Praze. 

Podmínky pro přihlášení nejsou nijak komplikované. Stačí, když budeš mít bakalářský titul a dva (v případě překladatelství tři) jazyky Evropské unie. Přičemž jeden z nich musí být úřední jazyk EU, což je angličtina, francouzština nebo němčina, na úrovni C1 nebo C2.  Tato úroveň musí být doložena nějakým dokumentem, který většinou představuje jazykový certifikát. Poslední podmínkou je, že jsi nepracoval/a déle jak 6 týdnů pro jakoukoliv instituci Evropské unie nebo agenturu. Pokud splňuješ tyto tři podmínky, můžeš si podat online přihlášku v EU systému. 

Příjmací řížení

Přijímací řízení probíhá jedno v únoru a druhé v srpnu. Na stáž začínající v říjnu 2024 je možné se přihlásit od 19. února do 15. března 2024. V EU online přihlášce, kterou najdeš na stránkách Blue Book stáže po vytvoření vlastního profilu, je potřeba vyplnit profesní, mezinárodní a studijní zkušenosti a doložit je odpovídajícími dokumenty. Přihláška je velmi intuitivní pro vyplnění, ale její dokončení zabere nějaký čas, proto není dobré nechávat to na poslední chvíli. 

Na základě této přihlášky se vybírají kandidáti, kteří postupují do druhého kola tzv. Blue Book. Historicky byl tento užší seznam kandidátů zapisován do modré knihy, z čehož vznikl název programu. Tento výběr lidí se může začít hlásit na volné pozice po jejich zveřejnění. Přihlašování probíhá v průběhu tří týdnů a každý týden je možné se v určitých dnech přihlásit na jednu pozici. A to vyplněním motivačního dopisu odpovídajícímu popisu práce. Celkem je tedy možné poslat tři motivační dopisy na tři různé pozice. Kategorie a zaměření pozic je různorodé a dohromady tvoří zhruba 950 nabídek. 

Pokud tě vyberou v této části, je možné, že s tebou budou chtít uskutečnit přijímací pohovor. To už ale záleží na vedení daného generálního ředitelství, skupiny, agentury nebo zastoupení. Úspěšným kandidátům poté v systému přijde nabídka stáže, u které mají 6 dní na rozmyšlenou. Pokud kandidát není v této části vybrán, může počkat do druhé fáze výběru, kdy nezaplněná generální ředitelství, skupiny, agentury nebo zastoupení oslovují kandidáty přímo. Tento způsob výběru není nic neobvyklého – v ročníku na podzim 2023 bylo takových případů hodně. 

Na podzim 2023 se hlásilo celkem přes 12 000 lidí a vybrali 950 stážistů. Z velké části je to proto i o tom, jak tvá přihláška osloví výběrovou komisi. Všeobecně je ale možné říci, že plusové body získávají především lidé se zahraniční zkušeností, s jazykovou vybaveností nebo neobvykle zaměřeným studiem. Velmi také pomáhá jakákoliv aktivita navíc, jako je dobrovolnictví, publikování článků a výzkum. Proto je opravdu dobré se zaměřit na přihlášku a dostatečně „prodat“ své schopnosti. Říká se, že jsou Češi v přijímacích řízení do EU více nesmělý a nesebejistý oproti ostatním národům, ačkoliv mají co nabídnout a ukázat. Takže i pokud ti tvá přihláška bude připadat jako příliš nabubřelá, pravděpodobně tomu tak není. 

Výhody stáže

Mezi největší důvody pro podání přihlášky na Blue Book stáž jsou možnosti, kterou ti tato zkušenost přinese. Pět měsíců práce ti otevře dveře k novým příležitostem v mezinárodním prostředí, nad kterými bys předtím ani nepřemýšlel/a. I kdyby tvá následující kariéra neměla být v Evropské unii, Blue Book stáž je skvělý způsob jak poznat nové věci a rozšířit své obzory. Při troše vlastní iniciativy také vede k získávání kontaktů a navazování nových přátelství. Navíc v multikulturním prostředí s lidmi z různých koutů Evropy, takže je to i příležitost, jak poznat jiné státy a jejich zvyky, humor nebo způsob myšlení.

Důležitým bodem také je, že je stáž placená. Měsíční grant činí zhruba 1 300 euro, se kterými je možné vystačit i v dražším Bruselu. Zároveň je to také záruka toho, že tě v týmu budou považovat za jeho součást. Za svoji práci dostáváš peníze, a proto se předpokládá, že za to odvedeš nějaký kus práce. I kvůli tomu to není stáž, kde bys vařil/a kafe nebo kopíroval/a papíry. Pokud tě tyto informace zaujaly a splňuješ základní kritéria, neváhej se zkusit přihlásit. 

Registrace pro přihlášky pro stáž začínající v říjnu 2024 probíhá 19. února až 15. března 2024.

Představení organizace

Evropská komise funguje jako orgán Evropské unie, jenž navrhuje legislativu, kontroluje její uplatnění a pracuje s unijním rozpočtem. Program stáží Blue Book Evropské komise poskytuje stážistům výjimečnou šanci získat cenné zkušenosti a hluboký vhled do fungování jedné z nejvlivnějších politických a ekonomických unií na světě.

https://traineeships.ec.europa.eu/who-can-apply_en

Share This

Share this post with your friends!