fbpx

INEX začíná podcastovat!

S Dobro.castem společně zabrousíme do všech možných zákoutí světa dobrovolnictví a aktivního občanství v globálních souvislostech. Poslech jednotlivých dílů ti z pohledu dobrovolníků a dobrovolnic přiblíží jak jejich vlastní zkušenosti, tak praktické informace. V každém díle (celkem si můžeš poslechnout 10 dílů) se detailněji podíváme na jednu z aktivit, do kterých se s INEXem můžeš zapojit.

 A na jaká témata se můžeš těšit?

Dozvíš se o mezinárodních workcampech, na které INEX každoročně vysílá na 450 dobrovolníků a dobrovolnic. Workcamp je 1-3 týdny trvající dobrovolnický projekt většinou v letních měsících, kde spolu skupina dobrovolníků z celého světa pracuje a tráví volný čas. K účasti na workcampech není většinou potřeba žádná specializace, důležitá je hlavně tvoje motivace. Můžeš se zúčastnit workcampu v zemích Evropy, Asie, Afriky a také Ameriky. Zaměření workcampů je různé, oblíbené jsou stavební či renovační práce, můžeš se zapojit do workcampu s environmentální tématikou, vypomáhat na festivalech nebo také pracovat s dětmi a s lidmi se znevýhodněním. Pojď si poslechnout, jak mohou vypadat různé workcampy v různých zemích se zkušenou workcampářkou Kamčou, která se zúčastnila již 4 workcampů.

V rámci mezinárodního dobrovolnictví se můžeš těšit také na epizodu o workcampu v zemi globálního Jihu (země Asie, Afriky a Jižní Ameriky). INEX tě na tuto zkušenost připraví díky Cyklu globálního dobrovolnictví, kdy budeme krok za krokem postupovat od přípravy, účasti na projektu až ke společnému setkání po návratu z projektu. Martina se s námi podělí o zážitky a zkušenosti z jejího 6 měsíčního pobytu v indonéské Sumatře

Další součástí série bude téma navazující na mezinárodní dobrovolnictví, a to vedení workcampu v České republice. Každý workcamp má jednoho až dva vedoucí tzv.campleadrey, kteří jsou součástí týmu dobrovolníků a koordinují jak práci, tak volný čas. Starají se také o motivaci skupiny a celkově o to, aby všichni byli spokojeni, účastníci i organizátor workcampu. Být leaderem na workcampu je skvělá příležitost k seberozvoji, posunutí se v organizačních a komunikačních schopnostech zase o něco dál, vyzkoušet si řešení nejrůznějších problémů, které během workcampu nastanou a motivovat tým. Než se do vedení pustíš, projdeš školením INEXu, které tě na tuto zkušenost dobře vybaví! V podcastu s Petrem se dozvíš, jaké to je být vedoucím (mezinárodní) skupiny, co to pro něj obnášelo a jaké zkušenosti si odnesl.

Dalším z témat, o kterém se v Dobro.castu dozvíš je projekt s názvem Evropský sbor solidarity (pod zkratkou ESS, dříve Evropská dobrovolná služba) pod hlavičkou Evropské komise. Posláním ESS je pomáhat mladým lidem zapojit se do veřejně prospěšných projektů v zahraničí či v jejich domovské zemi a rozvinout tak své schopnosti. Projekty jsou  2-12 měsíců dlouhé pracovní či dobrovolnické pobyty v neziskové nebo státem zřizované organizaci. My se v našem podcastu zaměříme na zkušenost dobrovolnickou. Témata projektů jsou různá, můžeš například pracovat s mládeží (volnočasové kluby, školky, nízkoprahová zařízení), podílet se na ochraně životního prostředí či pracovat v kultuře. Vyjet je možné do všech zemí Evropské unie a také do zemí partnerských (například Albánie či Gruzie). Není potřeba znát jazyk hostitelské země, důležité je nebát se mluvit ať už v angličtině či v jazyce dané země. Z grantu máš hrazeno cestovné na místo projektu a zpět, ubytování, stravu, kapesné, jazykový kurz a zdravotní a cestovní pojištění. V podcastu se seznámíš s naším dobrovolníkem Petrem, který strávil téměř rok na projektu v Gruzii.

Dalším tématem Dobro.castu je dobrovolnictví pro všechny, program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, do kterého se může zapojit každý, se znevýhodněním i bez něj. V rámci Dobrovolnictví pro všechny je možné dobrovolničit v Česku nebo v zahraničí a mít tak možnost poznat jiné kultury, získat nové přátele, zkušenosti a procvičit se v cizích jazycích. Pro lidi, kteří se denně setkávají s nějakou formou znevýhodnění (zdravotní či sociální) to může být krokem k osamostatnění, získání větší sebedůvěry, pocitu rovnosti, ale k budování vzájemného respektu. Tímto má dobrovolnictví potenciál předcházet sociálnímu vyloučení i stereotypnímu uvažování. V rámci inkluzivního dobrovolnictví zapojujeme lidi se zdravotním znevýhodněním, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo dlouhodobě nezaměstnané. V našem podcastu se s námi o své zkušenosti z workcampů podělí dobrovolnice Jitka.

Vice informací o podcastu

Kromě výše zmíněných epizod se můžeš těšit také například na to, jaké to je být organizátorem workcampu, jak workcampy v Česku vidí zahraniční dobrovolník (v angličtině), jak je možné přivést na svět svůj vlastní projekt a také o tom, jak INEX vznikl a jakou cestu za svou 30 letou existenci urazil!

Dobro.cast, najdeš na platformách Anchor, Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Nové epizody vychází vždy jednou za dva týdny. Další epizody: 17.8. Dobrovolníkem v globálním Jihu , 31.8. vedoucím workcampu.

Sleduj nás na sociálních sítích (FB a instagram inex_sda), kde o nové epizodě budeš včas informován/a. Přejeme inspirativní poslech!

Tento projekt vznikl za finanční podpory České rozvojové agentury.

Představení organizace

INEX-SDA je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Skrze dobrovolnictví vytváří příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život. Cílem organizace je přispět k budování společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Více informací najdeš na stránkách www.inexsda.cz.

Share This

Share this post with your friends!