fbpx

INEX: Dobrovolnictví není jenom o práci, ale hlavně o osobním rozvoji

Chceš se zapojit do prospěšné činnosti, poznat nové přátele a naučit se něčemu novému? Vyjeď s organizací INEX na workcamp neboli krátkodobý dobrovolnický projekt. Nedílnou součástí všech INEXích aktivit je vzdělávání, které probíhá formou seminářů, školení nebo přípravných a ponávratových setkání. Dobrovolnictví v podání INEXu tak není pouze o fyzické dřině, nýbrž hlavně o nikdy nekončícím osobním rozvoji a vzdělávání se.

Co je to workcamp?

Workcamp je 2 až 3 týdny trvající projekt, během kterého skupina dobrovolníků z celého světa společně pracuje na veřejně prospěšné iniciativě a tráví spolu svůj volný čas.

Workcampy tak nabízejí jedinečnou možnost, jak skloubit poznání cizí země, setkání s vrstevníky z různých koutů světa, práci na smysluplném projektu a nabytí nových dovedností, jako je schopnost pracovat v týmu či komunikace s lidmi z odlišných kultur.

Mezi tématy workcampů si pak najde to své každý – ekologii, práci s dětmi a seniory, renovaci památek či třeba projekt z oblasti komunitního rozvoje. Účastnit se je možné individuálně, v páru, celá skupina a na vybraných projektech i jako rodina.

INEX takto každoročně zprostředkuje výjezd do zahraničí přibližně 450 českým dobrovolníkům a dobrovolnicím, přičemž zájemci si mohou vybírat z více než 2000 projektů v 70 zemích světa. Aktuální nabídku workcampů si zájemci mohou prohlédnout v databázi projektů, kompletní nabídka projektů na přicházející letní sezónu INEX pak zveřejňuje vždy na začátku března.

Pojď se s námi podívat pod pokličku různým druhům dobrovolnictví prostřednictvím našeho DOBRO.CASTu!

 Workcampy v Česku

INEX též každoročně společně s českýmu partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi organizuje přibližně 35 workcampů tady v Česku. 

Mezi projekty najdeš například renovaci tvrze ve Veselí nad Úhlavou, pomoc ve středisku environmentálního vzdělávání PROUD v Horažďoviciach nebo práci na Svobodném statku na soutoku v Českých Kopistech, kde se věnují biodynamickému zemědělství pro komunitu lidí se speciálními potřebami. Více o českých workcampech si můžeš přečíst tady nebo můžeš rovnou nahlédnout do INEXí databáze.

Staň se leaderem

Každý workcamp potřebuje nadšené a motivované leadery, kteří jej povedou. Dobrý vedoucí musí umět komunikovat s týmem smysl a detaily pracovních aktivit, koordinuje volný čas a stará se o motivaci a energii skupiny.  Dá se říci, že se snaží o to, aby byl spokojený organizátor workcampu s prací týmu a tým byl spokojený s průběhem workcampu. Role vedoucího workcampu tak rozvíjí velice cenné organizační dovednosti a dává mimořádnou příležitost k seberozvoji.

V INEXu jsou si vědomi, že zhostit se vedení skupiny dobrovolníků je velká výzva. Každý z vedoucích proto před workcampem projde školením, na kterém tě zábavnou formou připraví na vše, co tě čeká. 

„Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni

je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.“

Představení organizace

INEX-SDA je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Skrze dobrovolnictví vytváří příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život. Cílem organizace je přispět k budování společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Více informací najdeš na stránkách www.inexsda.cz.

Share This

Share this post with your friends!