fbpx

Mezinárodní konference pro studenty a učitele Future Port Youth

Druhý ročník evropské technologické konference pro studenty Future Port Youth proběhne 10. listopadu. Cílem je mladým lidem představit pozitivní vizi budoucnosti a exponenciální technologie, které mohou využít k zlepšování světa. Akce se uskuteční na více než stovce středních a vysokých škol již 10. listopadu, kdy ji budou v přímém přenosu sledovat studenti společně se svými učiteli ve třídách a posluchárnách místo standardní výuky. Konference, která se chce cíleně zaměřit na rozvoj mladých studentů v oblasti inovací, technologií, digitalizace a dovedností pro 21. století, vznikla na základech populárního futuristického festivalu Future Port Prague.

Přímo do škol se v interaktivním programu konference dostanou světoví řečníci z předních technologických firem jako Blue Origin, Open Bionics, apod., kteří se studenty budou sdílet svou vizi budoucnosti a diskutovat s nimi nad jejich otázkami. Studenti tak získají přehled o příležitostech, které jim nové technologie otevírají v kariérním růstu a vlastních podnikatelských projektech.

Loňský ročník konference

Akce chce navázat na úspěšný loňský ročník, kterého se zúčastnilo 73 škol z 11 zemí světa. Díky tomu se podařilo oslovit přibližně 2 500 studentů. „Naši žáci si konferenci náramně užili a byli nadšeni ze všech přednášek. I přesto, že každý řečník vystoupil s jiným tématem a přinesl svou specifickou vizi budoucnosti, všichni se nakonec vrátili ke stejné myšlence – a tedy, že udržitelná budoucnost je důležitá pro lidstvo a životní prostředí. Žáci získali vhled do toho, jakými způsoby a nástroji mohou svou budoucnost i budoucnost nás všech tvořit a jak mohou spolupracovat, aby této společné vize dosáhli,” hodnotí loňský ročník Jennifer Hutton za Park Lane International School.

Future Port Youth ukazuje potenciál exponenciálních technologií studentům ve všech studijních oborech

Využití technologií je často mylně považováno za doménu primárně studentů technologických oborů. Proto chtějí letos organizátoři zapojit přes sto středních a vysokých škol nejen z technologických, ale i humanitních, ekonomických a uměleckých oborů. Ukázat tak chtějí, že není odvětví, kterého by se technologie ještě nedotkly a nebyly by pro jeho další rozvoj zásadní. Čeští i zahraniční řečníci vystoupí s přednáškami zaměřenými na 8 aktuálních témat formujících budoucnost. Diskutovat budou například nad tématem budoucnosti energie, která je všude kolem nás, a přesto ji máme nyní nedostatek, se studenty prozkoumají možnosti využití umělé inteligence v nejrůznějších oborech, otevřou otázku o potenciálu vesmíru pro vědu a podnikání, a také představí rozvoj oboru, který pracuje na přímém propojení naší mysli s počítači.

Na jednotlivá témata navážou online workshopy v konkrétních oblastech, jako je například tvorba videí pomocí umělé inteligence. Na akci bude také vyhlášena soutěž, která v příštím roce ocení studentské projekty využívající exponenciální technologie s cílem zlepšení světa kolem nás, tak jak to definují cíle udržitelného rozvoje OSN (UN SDGs).

Unikátní formát akce umožní špičkový obsah, interakci studentů s řečníky a zapojení tuzemských i zahraničních škol

Formát akce, kdy jsou přednášky z Prahy živě přenášeny do škol v Česku a dalších evropských zemích, ve kterých se studenti společně s učiteli akce účastní, je unikátním spojením toho nejlepšího z fyzických i online akcí. Přináší společný zážitek, přirozenou diskusi s dalšími účastníky a světový obsah bez nutnosti cestování. Zároveň umožňuje řečníkům propojit se se studenty a školám mezi sebou v mezinárodním měřítku. Zatímco převážná většina škol se konference zúčastní vzdáleně prostřednictvím živého vysílání, žáci z vybraných lokálních škol mají možnost zúčastnit se akce fyzicky v Praze.

Za celou událostí stojí mezinárodní tým Future Port Youth složený ze studentů, učitelů a členů organizačního týmu Future Port. Akce se koná pod záštitou radního Magistrátu hlavního města Prahy Víta Šimrala. Konferenci také podpořili hlavní město Praha, technologická skupina Etnetera Group a grant z evropského programu Erasmus+.

Představení organizace

Future Port Youth je mezinárodní konference pro studenty všech oborů zaměřená na žhavá témata budoucnosti. Jejím posláním je inspirovat mladé lidi pozitivní vizí budoucnosti a nastartovat jejich zájem o inovativní technologie, které mohou využít k tvorbě udržitelného světa dostatku pro všechny, tak jak to definují cíle udržitelného rozvoje Spojených národů.

 futureportyouth.com

 

Share This

Share this post with your friends!