fbpx

Evropský parlament mládeže v České republice – osobní a profesní rozvoj

Kdo jsme?

Rád bych vám touto cestou představil projekt Evropský parlament mládeže v ČR (EPM v ČR), studentskou, vzdělávací a neziskovou organizaci fungující v rámci celoevropské sítě European Youth Parliament (EYP). Hlavní činností EPM v ČR je  dlouhodobé vzdělávání českých studentů středních a vysokých škol skrze tréninky, workshopy, stáže, semináře a mnoho dalších formálních i neformálních akcí.

Nicméně naší hlavní činností je pořádání několikadenních zasedání pro žáky středních škol z celé České republiky i dalších zemí Evropy. Cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v České republice. Vytváříme platformu pro svobodné sdílení názorů, týmovou práci s využitím dialogu, a prezentováním odlišných názorů. Je to právě na těchto zasedáních, kde mnoho studentů poprvé pozná, co je EYP, a začnou se v organizaci angažovat. Atmosféru jako v EYP je těžké najít kdekoliv jinde a mnozí naši členové jsou přáteli i poté, co se do fungování našeho Spolku zapojovat přestanou.

 

Za dobu své existence jsme do naší činnosti zapojili tisíce českých i zahraničních studentů, díky čemuž se nám dostalo značného národního a mezinárodního uznání skrze několik ocenění. V roce 2014 jsme obdrželi za svoji činnost Cenu evropského občana udělovanou Evropským parlamentem za mimořádné výsledky v oblasti evropské angažovanosti, integrace a spolupráce.

Tradičně během roku pořádáme dvě regionální a jednu národní konferenci pro středoškolské studenty z celé republiky. Ti během zasedání diskutují o přiděleném tématu, které se týká aktuálního dění v Evropě i ve světě. Snaží se pod vedením dobrovolnického týmu facilitátorů najít klíčovou problematiku a přijít s návrhem možného řešení. Své závěry poté prezentují na valném shromáždění ostatním komisím a obhajují je.

Naše cíle

Naším cílem je vzbudit ve studentech zájem o okolní dění. Poskytujeme platformu k diskuzi a svobodnému sdílení názorů. Záleží nám na kulturní výměně mezi studenty z různých prostředí a rozdílným náhledem na svět a jeho problémy. Vedeme je k aktivnímu občanství a spolu s tím rozvíjíme i jejich měkké dovednosti. Studenti se na našich zasedáních v praxi naučí základy diskuze, argumentace, time managementu nebo týmové práce.

Zároveň s tím studenti rozvíjí i své jazykové dovednosti. Celé zasedání se totiž odehrává v angličtině. Tyto získané dovednosti poté mohou dále využít v rámci organizace např. na mezinárodních konferencích, ale i mimo ně.

Rozvoj žáků středních škol

Nejčastěji se našich zasedání jakožto delegáti účastní právě středoškolští studenti z celé republiky.
Jsou to většinou právě oni, kdo na našich zasedáních diskutují a probírají významná témata aktuálního dění. Tito studenti se dále zapojují do organizace dalších akcí našeho Spolku a často za pár let přebírají i vedení Spolku. V začátcích máte možnost organizovat workshopy, tréninky, semináře i neformální akce až pro 50 lidí nebo pomáhat zorganizovat naše největší akce až pro 300 lidí.

Rozvoj žáků vysokých škol

Tím ale příležitosti v rámci EYP nekončí. V naší síti je místo pro každého, kdo chce být součástí. Nabízíme řadu různých dobrovolnických pozic, kde je možné se dále rozvíjet a získávat nové dovednosti a zkušenosti. Každý  rok se našich zasedání účastní desítky dobrovolníků zajišťujících hladký průběh, ať už z organizačního, mediálního, nebo akademického hlediska. Síť European Youth Parliament v současné době sdružuje 40 zemí Evropy a díky spolupráci a provázanosti sesterských organizací v jednotlivých státech máme možnost přijímat na česká zasedání dobrovolníky ze zahraničí, ale také vysílat naše členy k účasti na zasedání mimo naši republiku.

Tradiční cesta do organizace je skrze zasedání, která pořádáme každoročně. Pokud bys měl/a zájem se účastnit nejprve našeho zasedání, abys zjistil/a, o čem EYP je, tak začátkem příštího roku budeme spouštět přihlášky na naši Národní výběrovou konferenci, která proběhne v březnu. Také spolupracujeme s mnoha školami, tak se třeba zeptej svého učitele angličtiny, zda nejste zapojeni. Pokud ne, nevadí. Stačí nám napsat na eyp@eyp.cz a třeba to můžeš být zrovna ty, kdo přivede EYP do tvé školy skrz náš Ambassador program.

Po absolvování Národní výběrové konference dostanou nejúspěšnější delegáti možnost reprezentovat naši národní komisi na mezinárodních zasedáních. Ta se konají v nejrůznějších městech Evropy a každé zasedání shromáždí až 300 mladých aktivních Evropanů napříč všemi státy.

Kromě delegátských pozic máme i velmi bohatou nabídku různých facilitátorských pozic. Účastníci mají jednak možnost stát se členy dobrovolnických týmů konkrétních zasedání, ale mohou se také ucházet o pozice koordinátorů, kteří se podílí na chodu Spolku v průběhu celého roku.

Pokud se chceš zapojit, ale nevíš jak, neváhej se na nás obrátit na sociálních sítích! Rádi se s tebou spojíme.

Představení organizace

Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (EPM v ČR), je neziskovou, politicky neutrální a nezávislou organizací, zaměřující svoji aktivitu zejména na žáky středních a vysokých škol. Naším cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím našich aktivit zapojujeme studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjíme jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu a cizí jazyky. V přístupu ke studentům kombinujeme prvky aktivního užívání cizího jazyka a akademické diskuze s praktickými dovednostmi v mezinárodním prostředí. EPM v ČR byl založen v roce 1998.

Share This

Share this post with your friends!