fbpx

Učení jazyků pomocí strategií, které vám budou dávat smysl

Vyrůstala jsem v rodině, kde centrem zájmu byla hudba. Ne náhodou jsem proto hrála na klavír, absolvovala soutěže, hrála v souboru a nakonec vystudovala učitelství hudební výchovy na vysoké škole. Intiutivně mě však mnohem více táhly jazyky, komunikace a práce s lidmi, což jsem si naplno uvědomila až poté, co jsem se osamostatnila. Od malička jsem si dopisovala s kamarádkou z Německa, každé léto jsme se navštěvovaly, ve volných chvílích jsem se zdokonalovala, na gymnáziu jsem si  vybrala němčinu jako volitelný předmět. Možnosti jejího využití v profesním životě však byly v té době mizivé.

Příležitost tento můj zájem rozvíjet přinesla až sametová revoluce, která mě zastihla v prvním ročníku na vysoké škole. Ihned jsem situace využila a změnila studijní obor na němčinu. Dalším nečekaným zlomem pak bylo setkání s mým současným manželem, se kterým jsem po státnicích, s nulovou znalostí angličtiny, odcestovala na studijní pobyt do Ameriky. Zkušenosti ze studia němčiny jsem využila při osvojování angličtiny, kterou jsem se učila doslova za pochodu. V té chvíli bylo pozdě na jazykové kurzy, učebnice se pro každodenní potřeby v práci, při studiu ani v běžném životě využít nedaly, musela jsem proto hledat vlastní strategie, jak se v cizojazyčném prostředí rychle zorientovat.

 A právě tehdy jsem na vlastní kůži pochopila několik věcí, například že:

Na jazyky nepotřebujete talent

Naučili jste se mateřštinu? Neexistuje tudíž důvod, proč byste se nenaučili i jazyk cizí.

Na jazyky nepotřebujete hromadu času

Příležitosti věnovat se jazykům si můžete sami utvářet každý den – v přírodě, na cestách, mezi přáteli, při sportu, četbě, sledování filmů i při běžných domácích činnostech.

Na jazyky není nikdy pozdě

V dospělosti se sice jazyk už neučíte stejně přirozeně jako děti, máte však studijní a komunikační dovednosti i společenský um, které vás dovedou, pokud jste správně motivováni, mnohem dál.

 Chyb se nemusíte bát

Dokonalosti nikdy nedosáhnete bez období chybování. Nenechte se proto odradit, jste-li ve škole „trestáni“ za počty chyb horší známkou. Jazyky se neučíte kvůli školnímu systému hodnocení, ale pro dovednosti, znalosti a životní příležitosti, které vám v životě přináší. Slavte proto každý malý úspěch a každé nové přátelství, které díky jazykům získáte.

K jazykům si musí najít cestu každý sám

V tom, jak se člověk učí, je každý jiný. Musíte proto hledat takové strategie, které vyhovují právě vám. Jste-li nesmělí, zpočátku zkoušejte různé techniky čtení či poslechu, mluvte k sobě do zrcadla nebo k fotografii někoho blízkého na pracovním stole. Máte-li talent na psaní, napište povídku, cestopis nebo si založte blog. Jste-li otevření a společenští, najděte si konverzačního partnera nebo si založte čtenářský klub. Zajímá-li vás nějaké téma, studujte jej v cizím jazyce. Máte-li rádi výzvy, připravte si prezentaci pro TEDx nebo stand-up komedii. Zpívejte, točte videa, dopisujte si s přáteli.

Učení musí dávát smysl právě vám

Namísto neosobních učebnicových témat a nudných drilových cvičení se jazyky učte v souvislostech a na míru svým osobním zájmům. Pracujte s tématy, která vás zajímají, zapojujte se do činností, které vás baví.

Jako inspirace vám může být k užitku kniha CESTA K CIZÍM JAZYKŮM. Obsahuje 100+10 strategií a rad, jak můžete zdokonalovat své dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní, jak si rozšiřovat slovní zásobu i všeobecné znalosti. Najdete v ní tipy pro každý den, které z vás učiní komunikační mistry efektivně a přitom zábavně. Knížka vznikla na základě mé vlastní zkušenosti, když jsem sama procházela obdobím frustrací, omylů a pochybování a hledala účinné cesty, jak překonat všechny překážky a dosáhnout svých cílů.

Tento obsah  vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

Autor článku

Mgr. DAGMAR SIEGLOVÁ, MSEd., Ph.D.,

Dagmar je odbornou asistentkou na ŠKODA AUTO Vysoké škole v Mladé Boleslavi. Učí obchodní angličtinu a současně marketing. Specializuje se na témata ekonomické angličtiny, zvládání diverzity a PR. Zaměřuje se na uplatňování moderních metod vedoucích k rozvoji klíčových dovedností současné éry, k nimž náleží schopnost komunikace, spolupráce a kritického myšlení.

Dagmar Sieglová vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor hudební výchova a němčina, následně studovala pedagogiku na Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii v USA, kde se na katedře angličtiny jako cizího jazyka specializovala na obor interkulturní komunikace. Doktorské studium obecné lingvistiky dokončila na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Disertační práci zaměřila na téma osvojování druhého jazyka u dětí.

Share This

Share this post with your friends!