fbpx

Mindfulness

Mindfulness znamená ve volném překladu všímavost. Schopnost věnovat pozornost přítomnému okamžiku, tomu co se děje uvnitř i kolem nás a zároveň nic z toho nehodnotit.  Tato dovednost nám pomáhá mít jasnější mysl, zvládat své emoce a vést celkově spokojenější život. Díky mindfulness se stáváme více uvědomělými, naše mysl se stává jasnější a zlepšuje se naše schopnost přijímat všechny události a situace. Učíme se plně prožívat přítomnost, efektivně zvládat naše emoce a udržovat si odstup od hodnotících myšlenek, bez posuzování a očekávání.

Pokud začneme v dětství rozvíjet tyto dovednosti, získáváme schopnost předcházet zakořeněným vzorcům chování a zvládat problémy s klidem, soustředěností a nadhledem. Skvělá je v tomto případě pro děti napříkad aplikace Všímavec. 

Techniky mindfulness vycházejí ze starých buddhistických principů, které pro nás mají hluboký význam. Jsou to jednoduché metody, které mění náš způsob prožívání a pohled na svět. Tyto techniky jsou používány přes 40 let v psychologii, medicíně a vzdělávání a jejich terapeutické účinky podkládá řada vědeckých výzkumů.

Zastavení se: 

Zpomalte na chvíli, zavřete si oči. Všimněte si, jak sedíte. Co cítíte? Jaké myšlenky se vám honí hlavou? Chvíli jen pozorujte svůj dech.

Přínosy mindfulness

Díky pravidelnému praktikování všímavosti můžeme:

 • lépe zvládat stresující situace,
 • být spokojenější a sebevědomější,
 • lépe pracovat s nutkavými a neustále vracejícími se myšlenkami,
 • lépe zvládat své emoce,
 • mít lepší vztahy a lépe zvládat konflikty,
 • mít větší radost ze života,
 • všímavost také zmírňuje chronický stres, bolesti, nespavost a vyčerpání.

Mindfulness se stává stále populárnějším přístupem k podpoře psychického zdraví u dětí. V dětství je mindfulness jedním z nejúčinnějších prostředků pro příjemnější zvládání každodenního života a vytváření pozitivních návyků do budoucnosti. 

Techniky mindfulness

Techniky mindfulness jsou pevně zakotvené ve vědeckém výzkumu a mají pozitivní vliv na vývoj dítěte a jeho další směřování. U dětí je možné používat mindfulness před nebo po činnostech, které vyžadují soustředění, například během běžné výuky ve škole.

Existuje mnoho technik, jako je práce s dechem, všímavé jídlo, práce s emocemi, které lze využít. V České republice začíná fungovat aplikace Všímavec, která děti může provázet těmito technikami přímo ve školním prostředí.

Všímavé jídlo:

I k tak běžné a automatické věci jako je jídlo, můžeme přistupovat všímavě. Všímavé jedení nám pomáhá přerušit automatické stravovací vzorce, zpomalit, prozkoumat a vychutnat si každé sousto a především naslouchat signálům našeho těla. Umožňuje intenzivněji prožívat potěšení z jídla a plně se soustředit na jeho kvality a chuťové zážitky. Toto cvičení je skvělé v situacích, kdy nás přepadá chuť na sladkosti. Pomocí něj si můžeme plně vychutnat například kousek čokolády, aniž bychom ji snědli najednou.

Jak na to:

 1. Vyberte si kousek jídla, které máte rádi (čokoláda, kousek ovoce).
 2. Odložte na chvíli telefon a vychutnejte si pár minut jen pro sebe.Zavřete oči na okamžik a několikrát hluboce se nadechněte a vydechněte.
 3. Využijte vaše smysly:
  – Pozorujte a vnímejte jeho barvy a tvary. Jaké to jsou?
  – Přičichněte si a vnímejte jeho vůni. Přitom si povšimněte, jak vaše tělo na vůni reaguje.
  – Vezměte si malý kousek jídla do ruky, co cítíte? Jakou má teplotu? Strukturu?
  – Vložte si jídlo do úst a začněte ho pomalu žvýkat. Všimněte si, jak se vám automaticky spustí reflex polknutí. Zkuste to ještě chvíli vydržet. Vnímejte jeho chuť a to, jak se jídlo postupně v ústech mění. 
 4. Jakmile polknete, zaměřte se na chuť jídla v celé její komplexnosti.
 5. Všímejte si, je sladké, kyselé, hořké nebo slané? Jak vám chutnalo?
 6. Uvědomte si, jak se vaše tělo cítí. To vše můžete opakovat s dalším soustem.
 7. Po pár soustech se zkuste zaměřit na pocit sytosti, nastal dřív než obvykle?

,,Mindfulness znamená věnovat pozornost určitým způsobem:
záměrně, v přítomném okamžiku a bez posuzování.”  JON-KABAT ZINN

Ivona Sedláková

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a nějakou dobu jsem pracovala jako asistentka pedagoga na základní škole. Po letech práce na rozmanitých podnikavých i vzdělávacích projektech jsem se našla v mindfulness (všímavosti). Chce bořit zaryté vzorce a představy o tom, co jde a co ne. Při své práci čerpám nejen ze svých studií, ale i z různorodých směrů, ze kterých si beru jen to, co mi v praxi funguje a je využitelné do každodenního života. Je pro mne důležité se pořád vzdělávat a mít neustále otevřenou mysl, udržovat v životě co největší rovnováhu a vědět, že stále nic nevím.

Mé projekty

 • tvořím aplikaci Všímavec pro děti na podporu všímavosti;
 • jsem spolutvůrce projektu Vivažena, který podporuje ženy v cestě ke své vlastní síle a zodpovědnosti;
 • realizuji seberozvojové workshopy pro dospělé.

Cílem workshopů je přivést účastníky do přítomnosti, uvědomit si vlastní potřeby, pocity a posunovat svou odolnost. 

Share This

Share this post with your friends!